Energie in techniekonderwijs
'n duurzame impuls voor human capital'

Hoe vergroten we de instroom van studenten en het aantal afgestudeerden bij het hbo elektrotechniek en energietechniek? Een belangrijke vraag, want de behoefte van het bedrijfsleven aan afgestudeerde elektrotechnici op hbo-niveau, overstijgt ruimschoots het aantal afgestudeerden. Om het tij te keren, brengen we op donderdagmiddag 4 november tijdens het symposium Energie in techniekonderwijs, bedrijven en hbo’s dichter bij elkaar. Komt u ook?

Structurele samenwerking
Samen met Dutch Power is Stichting 3E een project gestart waardoor bedrijven door structurele samenwerking met hbo’s, meer afgestudeerde studenten energietechniek krijgen. Personeel dat al tijdens de studie is opgeleid voor de vraagstukken in hun bedrijf of sector. Tijdens het symposium vertellen we u meer over dit project en schetsen we - onder meer aan de hand van interessante pilotprojecten bij de HAN en Avans - verschillende mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast zorgen we voor de eerste contacten en initiatieven om bijvoorbeeld te komen tot onderwijsprojecten, PR voor de studie elektrotechniek, en werkplekken voor zij-instromers. Waar gaat uw interesse naar uit?

Initiatiefnemers
Het initiatief wordt genomen door: Stichting 3E,  Stichting Dutch Power en een vertegenwoordiging vanuit het HBO.  

Stichting 3E stelt zich tot doel het stimuleren en ondersteunen van onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening. Dit doel wordt ondermeer verwezenlijkt door het mobiliseren van haar netwerk en het verstrekken van subsidies en co-financiering voor onderzoek en onderwijs-vernieuwingsprojecten binnen het 3 E vakgebied.

Dutch Power is een stichting met een bestuur waarin de energie-netwerkbedrijven, industrie, kennisinstellingen en het onderwijs vertegenwoordigd zijn. Dutch Power heeft in dat veld in totaal meer dan 80 aangesloten bedrijven. Het doel van Dutch Power is kennisdeling op het vlak van technologische ontwikkeling en innovatie. Dutch Power organiseert daartoe jaarlijks diverse evenementen en zorgt ervoor dat participanten zichtbaar en in gezamenlijkheid vertegenwoordigd is op internationale congressen. Bij dit initiatief kan Dutch Power de link van en naar het bedrijfsleven vertegenwoordigen en invullen.

HBO-onderwijs zorgt op het gebied van Elektrische Energietechniek binnen de curricula van de opleidingen Elektrotechniek onderwijs en onderzoek op verschillende hogescholen. De diverse opleidingen Elektrotechniek zijn via het landelijk overleg binnen het domein Engineering met elkaar verbonden met als doelstelling om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen. Dit initiatief is om het onderwijsveld en het bedrijfsleven structureel met elkaar te verbinden en te promoten ter bevordering van instroom en doorstroom en om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.