04 november 2021

13:00 - 14:00

Inloop en ontvangst

14:00 - 14:15

Welkom en inleiding Symposium 'Energie in techniekonderwijs 'n duurzame impuls voor human capital' door Sjef Cobben, Dutch Power

14:15 - 14:30

Inzichten Deltalings over succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven (+ 700 bedrijven) en opleidingsinstituten in de regio Rotterdam.

Cees Alderliesten, Deltalinqs 

14:30 - 14:45

Belang van voldoende en goed opgeleide technici in de sector door Rutger van der Leeuw, Lid Raad van Bestuur en COO Enexis

14:45 - 15:30

Hbo-scholen Avans en HAN delen ervaringen van beginnende en verregaande samenwerkingen tussen hbo-scholen en het bedrijfsleven en welke mooie resulaten dit al heeft opgeleverd.

Avans Hogeschool:
Derk Pruisken en Han van Osch

Han Hogeschool:
Mieke de Vries en Ballard Asare-Bediako 

15:30 - 16:00

Pauze

16:00 - 17:15

Matchmaking en komen tot afspraken voor structurele samenwerking tussen hbo-scholen en bedrijven. 

17:15 - 18:00

Introductie van de 3 hybride leeromgevingen door Erik Folgering, HAN Hogeschool en een rondleiding naar het Powerlab, Moblity Innovation Center, waterstoflab en connectr op het Industriepark Kleefse Waard.

De energietransitie als uitdaging, de regio als kans
Voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken. Dat geldt zowel voor technische oplossingen als voor human capital.

Bij de MIC en labs vind je de concentrerende, verbindende en versnellende factor die zorgt dat we d.m.v. onderzoek, onderwijs en bedrijfsinnovatie van de energietransitie economie kunnen maken. Op naar een Europese hotspot in de regio.

18:00 - 19:30

Borrels & Bites