Aandacht voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is de aangescherpte wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Maar hoe pas je de meldcode toe? En hoe ga je in gesprek met de betrokkenen als je je zorgen maakt?

Om professionals meer bekend te maken met de meldcode en om vaardigheden die nodig zijn voor het goed toepassen van de meldcode te trainen, organiseren we 
3 gratis meldcodetrainingen op:

-  4 maart 2021 van 16:00 - 19:00 uur in Hoorn
- 11 maart 2021 van 13:00 - 16:00 uur in Alkmaar
- 16 maart 2021 van 16:00 - 19:00 uur in Den Helder

Vanwege de corona maatregelen zullen de trainingen digitaal plaatsvinden. Mocht het toch mogelijk zijn om de trainingen fysiek te laten plaatsvinden, dan volgen de precieze locaties zo spoedig mogelijk. De trainingen zullen dan plaatsvinden in de bovengenoemde steden. 

Je kunt je aanmelden voor één van de trainingsdagen via het aanmeldformulier

Deze gratis trainingen worden georganiseerd in het kader van het programma Geweld hoort nergens thuis. Geweld hoort nergens thuis is gericht op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren