Heeft u nog nog vragen over de training Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
Dan kunt u contact opnemen met één van de regionaal projectleiders Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord:
Roos de Groen via  
Jessica de Wit via j.de.wit@denhelder.nl
registratiebalie
 registratiebalie