Algemene informatie

In 2022 worden 3 virtuele en 2 fysieke* bijeenkomsten georganiseerd:

9 maart, 6 april, 16 juni*, 7 september* en 16 november.
De webinars vinden plaats van 16-17 uur. 

De invulling per webinar wordt 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst bekendgemaakt. Deelname aan een webinar gratis!
 

De volgende webinars worden georganiseerd door de consortiumpartijen van MIC:

9 maart:
Webinar: Een FAIR zorgveld, is het mogelijk?

6 april:
Webinar: Eerste publicatie van Problemlist Refset in Belgische Snomed CT release: situering, aanpak en verwachtingen.

16 juni (tijdens Zorg & ICT):
Fysieke bijeenkomst - Informatie volgt
7 september:
Fysiek MIC congres - informatie volgt
16 november:
Webinar: Frailty in ageing: medical devices to predict, diagnose and manage Frailty