di 23 november 2021

20:00 - 20:10

Inloggen, welkom en inleiding

20:10 - 21:00

Lessons learned - zelfreflectie
Reflectie op je verleden als coach: Heeft corona je aangezet om anders naar je vak te kijken? Blijf je doen wat je deed of ga je het anders doen? Hoe pakte je dingen in het verleden aan? Was je daarmee tevreden en behaalde je het gewenste resultaat?

Met deze vragen ga je aan de slag door opdrachten te doen en in gesprek te gaan met andere coaches.

21:00 - 21:45

Toepassen in de toekomst – concrete handvatten
Welke nieuwe inzichten heb je gekregen door terug te kijken? Wat betekent dit voor jou als coach? Blijf je doen wat je deed of ga je het anders doen? Hoe hou je het voor jezelf ook leuk?

Aan de hand van praktische tools maak je een duidelijk plan en ga je stappen zetten in de richting van de coach die jij wilt zijn. 

21:45 - 22:00

Vragen en afsluiting