01 oktober 2020

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 14:35

Opening door dagvoorzitter Eva de Valk en Eric van Sommeren

14:35 - 15:15

Discussie / gesprek a.h.v. onderzoek o.l.v. Eva de Valk

15:15 - 15:45

Liesbeth Holterman presenteert haar visie op het onderwerp

15:45 - 16:15

Discussie geleid door Eva de Valk

16:15 - 16:30

Afsluiting

16:30 - 17:30

Borrel

badge sticker printing
 badge sticker printing