Geanne van Arkel

Volgens Geanne gaat duurzaamheid over het toepassen van nieuwe waarden zodat je succes  vanuit een ander perspectief ziet. Het gaat over herdefiniëren van de toekomst en tegelijkertijd efficiënter en effectiever op korte termijn zijn om zo een betere, succesvolle en toekomstbestendige onderneming te bouwen. 

Maurice Coen

Onderzoeker en adviseur

De onderzoeks-en adviesactiviteiten van Maurice Coen zijn gericht op de invloed die de energietransitie in de gebouwde omgeving heeft op de organisaties en de samenwerking tussen de belanghouders. Daarnaast is hij ook betrokken bij degree en executive education. 

Hij combineert zijn positie bij Nyenrode met werkzaamheden als onafhankelijke adviseur en was nauw betrokken bij de Energiesprong, een nationaal programma voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en is momenteel onder andere betrokken bij de Stroomversnelling, een marktinitiatief wat is voortgekomen uit dit programma. 

Jan Willem van de Groep

Inspirator/innovator/entrepreneur 

Na zeven jaar in de bouw- en zeven in de woningcorporatiesector te hebben gewerkt was Jan Willem van 2010 tot 2016 verbonden aan het programma Energiesprong. Een rijksoverheidsprogramma dat werkte aan het verduurzamingsvraagstuk van de gebouwde omgeving. Hij richtte zich daarbij op het versnellen van innovaties in de bouw- en woningcorporatiesector. Jan Willem is onder meer bedenker en initiator van de Stroomversnelling. Van 2016 tot eind vorig jaar was Jan Willem betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de modulefabriek Factory Zero. Sinds kort is hij weer actief op het landelijke podium waarbij hij onder meer namens het ministerie van LNV de transitie naar het gebruik van Biobased Bouwmateriaal vorm geeft. Jan Willem is een veelgevraagd spreker, jurylid en opiniemaker.  

Anke van Hal

Hoogleraar Duurzaam bouwen

Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode waar ze zich richt op de businesscase van duurzaamheid. Zij was tevens als hoogleraar verbonden aan de TU Delft. De focus in haar werk ligt op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en wijken met behulp van duurzaamheidsingrepen. Zij is mede-initiatiefnemer van Homemates, het kennisplatform over de derde succesfactor van energievriendelijke renoveren. 

André Nijhof

Professor Duurzaam Ondernemen & Stewardship

Prof. Dr. André Nijhof is hoogleraar Duurzaam ondernemen en Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is oud-voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) en was projectleider in het nationale onderzoeksprogramma naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland. Naast zijn werk op Nyenrode is André gasthoogleraar bij UN mandated University for Peace (Costa Rica). 

Jack van der Veen

Hoogleraar op de evofenedex leerstoel Supply Chain Management

Prof. Dr. Jack van der Veen doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma's, seminars en workshops, voornamelijk over Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in internationaal research journals als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid en (sociale) innovatie op diverse websites.