maandag 10 mei - 15.30 -19.00

 

College: Het kan wel; praktische businesscase van bewezen duurzaam succes

Op het moment dat het gaat over duurzaam bouwen hoor je nog heel vaak  en snel het kan niet, financieel niet haalbaar, zo werken we niet enz. Maar het kan wel, het vergt alleen een andere manier van denken en doen. Een inspirerend voorbeeld uit een aanpalende sector zet de toon voor deze collegereeks. 

Geanne van Arkel

 

 

 

maandag 17 mei - 15.30 -19.00

College: Hoe creëer je draagvlak

Om de duurzame ambities werkelijkheid te laten worden is draagvlak essentieel. Het wordt dan ook wel de derde kritische succesfactor genoemd. Het draagvlak moet zowel intern binnen de organisatie als extern bij de bewoners/gebruikers en/of samenwerkingspartners gecreëerd worden. Tijdens dit college komt aan de orde:

 • Hoe creëer je draagvlak
 • Hoe manage je verwachtingen
 • Verbreden van de focus

Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam bouwen

 

 

maandag 31 mei - 15.30 -19.00

College: Een andere kijk op de businesscase

Met de modellen die meestal gebruikt worden kun je rekenen tot je een ons weegt, maar jij komt er op dit moment in veel gevallen niet uit. Een andere kijk op de opgave brengt een andere kijk op de financiering met zich mee. Duurzaam bouwen vraagt om ander aanbod en om een andere manier van samenwerken. 

Aanbod tijdens dit college:

 • Inzicht in het veranderende speelveld
 • Invloed hiervan op organisaties en samenwerking
 • Sleutelcomponenten voor een haalbare businesscase

Maurice Coen, onderzoeker en adviseur

 

 

maandag 7 juni - 15.30 -19.00

College: Transitie van de bouwsector (energie/materiaal/industrialisatie)

De bouwsector verandert de komende jaren razendsnel. Van een traditionele bouwnijverheid naar een slimme en hoogtechnologische bouwindustrie. Nieuwe (productie)technologieën, materialen en software staan aan de basis van nieuwe mogelijkheden. Jan Willem verbindt de opgaven die spelen binnen de overlappende domeinen bouwen, wonen, mobiliteit en energie met die ontluikende bouwindustrie. In zijn college illustreert hij de noodzakelijke en onontkoombare beweging naar innovatie en industrialisatie.    

Programmaonderdelen: 

 • Waarom een transitie in de bouw nodig en onontkoombaar is
 • Hoe de transitie plaatsvindt (sectorvernieuwing met winnaars en verliezers)
 • Wat de transitie inhoudt (wat is industrialisatie in de bouw?)  

Jan Willem van de Groep, inspirator, innovator, entrepreneur

 

 

dinsdag 15 juni - 15.30 -19.00

College: Ketensamenwerking: bedrieglijk simpel en onverwacht krachtig

Ketensamenwerking is een begrip dat in de bouw vaak genoemd, maar zelden ook echt toegepast wordt. Opmerkelijk omdat het kan leiden tot sneller, beter, goedkoper, duurzamer, innovatiever en leuker en dat allemaal tegelijkertijd. Maar de implementatie vraagt fundamentele veranderingen van organisaties en mensen.

 • Werken vanuit gezamenlijke strategische doelen
 • Voortdurend verbeteren van gezamenlijke processen
 • Mindset & gedrag: Leiderschap, Cultuur, Vertrouwen

Jack van der Veen, hoogleraar op de evofenedex leerstoel Supply Chain Management

 

 

maandag 21 juni - 15.30 -19.00

College: Lange termijn perspectief

De innovaties die vandaag actueel zijn kennen we. Maar wat zijn de innovaties van morgen? En hoe zorg je dat je niet te laat aanhaakt? En wanneer past het om voorop te lopen? Een visie op lange termijn waardecreatie voor de eigen organisatie is daarbij cruciaal. Daarbij helpen de Sustainable Development Goals die een gemeenschappelijke opgave tot 2030 weergeven. Maar hoe kun je dat gebruiken bij je eigen strategie ontwikkeling?

 • Hoe blijf je innoveren
 • Hoe blijf je actueel
 • Wat betekenen de duurzame doelen op lange termijn

André Nijhof, professor Duurzaam ondernemen & Stewardship

Programma onder voorbehoud