Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Het praten voorbij!

 

Op 5 juni a.s. vindt voor de derde keer de Dag van de Publieke Dienstverlening plaats in The Hague Conference Center New Babylon te Den Haag. Dé dag voor beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici om knelpunten te onderzoeken en samen verder te bouwen aan betere publieke dienstverlening.

Het motto is dit jaar: Het praten voorbij!
Na 3 jaar Werk aan Uitvoering brengen ministeries, publieke dienstverleners en politiek voor het voetlicht: welke stappen hebben we met de overheidsbrede WaU-beweging gezet in het verbeteren van de publieke dienstverlening? Waar kunnen we op doorbouwen? En waar moeten we nog een tandje bijzetten en doorbraken realiseren om de dienstverlening te (blijven) bieden die aansluit op de behoefte van mensen en ondernemingen? Kortom: ideeën en plannen (samen) verder in praktijk brengen!

Veelzijdig programma
Tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening delen uiteenlopende organisaties in 22 middagsessies hun aanpak op de herijkte WaU-thema's. Zoals het verbeteren van beleidskwaliteit, het vormgeven van toegankelijke dienstverlening en het vergroten van aandacht voor de statuur van de uitvoering. Tijdens de Dag draait het om het delen van dilemma’s en waardevolle lessen en oplossingen, waarmee ieder morgen al aan de slag kan.

Mensen en ondernemingen centraal
Verwacht een dag om van publieke dienstverleners, beleidsmakers en politici te leren en samen nieuwe stappen te zetten in het verbeteren van de publieke dienstverlening. Het betrekken van het burger‐ en ondernemersperspectief in beleid en publieke dienstverlening staat hierbij centraal.

 

Het animo voor de Dag van de Publieke Dienstverlening is net als vorig jaar groot. Aanmelden is helaas alleen nog mogelijk voor politici. 
We streven naar een divers publiek, met deelnemers uit beleid, uitvoering en politiek. Het aantal aanmeldingen vanuit beleid en publieke dienstverlening overstijgt inmiddels het aantal beschikbare plekken.