Tweede editie succesvolle cursus!


Uniek model voor coaching & beïnvloeding
Het coaching & beïnvloeding model (C&B) van de Talentenacademie is een gedragsobservatie-instrument waarmee waarneembaar gedrag gekoppeld wordt aan heldere coachadviezen. Het model maakt onderscheid tussen positief gedrag en belemmerend gedrag. Als coach helpt het model je op een snelle manier en in verschillende situaties een sporter te sturen op zijn gedrag. Met als resultaat dat de sporter zich optimaler gaat ontwikkelen.

Zes gedragstypes
Het C&B model typeert zes verschillende gedragtypes: denker, dominant, coöperatief, bewaker, rebel en strateeg. Het C&B model kan in verschillende situaties worden ingezet.

Wanneer een sporter zich optimaal ontwikkelt, de juiste keuzes maakt en goed presteert, laat hij gezond prestatiegedrag zien. Ontwikkelt een sporter zich niet optimaal of dient een ontwikkelproces versneld te worden, dan vertoont de sporter vaak belemmerend gedrag wat leidt tot negatief prestatiegedrag. Bij dit gedrag is het C&B model een methode om op een snelle manier een sporter te sturen op het belemmerende gedrag en dit dusdanig te beïnvloeden dat het proces weer positief verloopt.

Het model gaat uit van situationeel coachen. Een individu is niet met één type te typeren. Per situatie kan een persoon ander gedrag laten zien. Mocht een persoon getypeerd worden, dan is het van belang dat men zich ervan bewust is dat dit geldt voor het gedrag in díe specifieke situatie.

Bij een ontwikkeling van de betreffende persoon is er ook een mogelijkheid dat hij ander positief gedrag gaat laten zien, dat niet overeenkomt met het eerder toegekende type.

Leerdoel
Het doel van dit model en de online cursus is om trainers en coaches handvatten te geven in de ‘coaching’ van anderen, specifiek gericht op positief prestatiegedrag.

Opzet cursus
Dag 1 van de cursus is gericht op de theorie van het C&B model. In dag 2 staan praktijkcases centraal en is er veel ruimte voor vragen en eigen ervaringen. Dag 1 is eventueel ook los te volgen! 


Korting voor leden!
NLcoach is een vereniging met ca. 4.000 gebruikers. Één van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging is korting op de activiteiten. Het basislidmaatschap kost € 70,- per jaar. Wil je ook profiteren van de ledenkorting? Word dan lid van onze vereniging, krijg korting op activiteiten, ontvang vier keer per jaar het magazine NLCOACH en krijg een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Lees hier meer!