De online cursus bestaat uit twee cursusdagen. De eerste cursusdag behandelt de theorie van het C&B model en geeft een uitgebreide uitleg en onderbouwing. De tweede cursusdag na twee weken behandelt diverse casussen en is gericht op de praktijk. Deelnemers kunnen vragen stellen en/of aangeven wat ze, mede vanuit de theorie, de afgelopen twee weken hebben ervaren. Dag 1 is eventueel ook los te volgen (zonder deelname aan dag 2). 

do 17 juni 2021

19:00 - 19:55

THEORIE - Introductie tot het C&B model

19:55 - 20:05

Korte pauze

20:05 - 20:45

Vervolg theorie met beschrijven van de diverse gedragstypes en hoe om te gaan met belemmerend  en positief gedrag 

20:45 - 21:00

Introductie huiswerkopdracht en beantwoorden vragen

21:00

Einde 

do 01 juli 2021

19:00 - 19:55

PRAKTIJK - Vragen naar aanleiding van dag 1 en bespreking diverse praktijkvoorbeelden

19:55 - 20:05

Korte pauze

20:05 - 21:00

Vervolg praktijk met ruimte voor vragen en bevindingen deelnemers

21:00

Einde