Internet of Things Days Rotterdam 2022

Hogeschool Rotterdam organiseert op vrijdag 8 april de 10e editie van de International Internet of Things Days.

Powers of Ten

In 2022 organiseert Hogeschool Rotterdam op vrijdag 8 april voor het tiende jaar de International IoT Day Rotterdam. In deze editie kijken we als vanouds hoe (digitale) technologie op een verantwoorde en mensgerichte manier kan worden ontworpen. In het bijzonder stellen we in deze editie het denken over systemen centraal. Dat is belangrijk om met grote opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, de klimaatcrisis, gezondheid en welzijn en sociale en resilient smart cities, om te gaan en bij te dragen aan een menswaardige en duurzame wereld.

Powers of Ten, de film van Charles en Ray Eames, inspireert om te begrijpen hoe alles onderdeel is van iets anders, van de atomen in fysieke en biologische materie tot de verste uitspinsels van ons heelal. De film is gebaseerd op het werk van onderwijshervormer Kees Boeke die in zijn boek 'Wij in het heelal, het heelal in ons' in 1959 al schreef: "De school bracht ons in aanraking met verschillende aspecten van het bestaan maar vaak zijn die niet aan elkaar verbonden, zodat het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij een groot aantal losse beelden verzamelen, zonder dat wij ons realiseren, dat ze alle samen één groot geheel vormen".

In verschillende tracks zullen lezingen, workshops en verschillende activiteiten plaats vinden met aandacht voor het verband tussen de alledaagse leefwereld van mensen en de grote systemen in de economie, de natuurlijke en gebouwde omgeving, de zorg en de (sociale) media en cultuur. Net als voorgaande jaren is het programma gericht op ondernemers, beleidsmakers, experts, onderzoekers, docenten en studenten.