Internet of Things Days Rotterdam 2022

Hogeschool Rotterdam organiseerde op vrijdag 8 april 2022 de 10e editie van de International Internet of Things Days in Het Nieuwe Instituut. 

    

Internet of Things 2022

Voor de 10e keer op rij zet Hogeschool Rotterdam zich vol enthousiasme in om het onderwijs en de praktijk te verbinden én te verrijken met kennis over de ontwikkelingen van het Internet of Things en de impact op onze samenleving. Het Internet of Things (IoT) brengt 'in verbinding staan' naar een next level, het maakt betekenisvolle innovaties mogelijk en biedt legio kansen. Tegelijk wordt er meer dan ooit gediscussieerd over de maatschappelijke en ethische kwesties die voortkomen uit het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Ook dit jaar faciliteren we interessante gesprekken, verbinden we mensen, netwerken en expertise tijdens de International IoT Day Rotterdam. Dit jaar met het thema 'Powers of Ten: Responsible systems for people and things'. 

 

"Powers of Ten, de film van Charles en Ray Eames, inspireert om te begrijpen hoe alles een onderdeel én een verzameling is van iets anders, van de atomen in fysieke en biologische materie tot de verste uitspinsels van ons heelal."

Thema 'Powers of Ten'

Volgens de Powers of Ten is alles een onderdeel én een verzameling van iets anders. Zo is alles met alles verbonden. Door te denken in aparte domeinen en systemen doen we geen rectie aan de complexiteit van de werkelijkheid waarin al die systemen op elkaar ingrijpen. Maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de circulaire economie, de klimaatcrisis, gezondheid en welzijn en sociale en veerkrachtige steden laten zich niet binnen een domein vangen. Willen we toekomstbestendige oplossingen vinden voor de uitdagingen van deze tijd, dan zullen we onze kennis van verschillende systemen moeten bundelen. Nu digitalisering in alle domeinen is doorgedrongen en Internet of Things alles met alles verbindt grijpen we de kans meer inzicht in de complexiteit te krijgen en gewenste veranderingen in gang te zetten.

 

Programma 8 april 2022

Gedurende de dag bieden we verschillende lezingen aan, kan je deelnemen aan workshops, discussies of een hackathon of ga je op bezoek bij een bijzondere plek in Rotterdam. Je kunt de verdieping opzoeken door deel te nemen aan een specifieke track die in het verlengde ligt van je kennisdomein of interessegebied. Of je kiest voor de diversiteit binnen het programma door je grenzen te verleggen en kennis te maken met de meer onbekende domeinen. 

De gehele dag staat in ieder geval in het teken van het verband tussen de alledaagse leefwereld van mensen en de grote systemen in de natuurlijke en gebouwde omgeving, de economie, de zorg en de media & cultuur. Het hele programma bekijk je hier.