Programma Internet of Things 2022

Vrijdag 8 april | Powers of Ten "Responsible systems for people and things" 

Locatie: Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam


Het programma van Internet of Things Day 2022 is opgebouwd uit vijf inhoudelijke tracks: Zorgtechnologie, Natuurlijke & gebouwde omgeving, Economie, Media, openbaarheid & cultuur en Slimme & Sociale stad. Iedere track bestaat uit meerdere programmaonderdelen. Je kunt er voor kiezen om tussen de tracks te 'shoppen'. Naast het reguliere programma organiseren we ook dit jaar weer een hackathon: dé kans om een dag lang, met mensen uit verschillende disciplines aan een tof IoT vraagstuk te werken. Innovatie, creativiteit, technologie en veel lol gegarandeerd.

De keuze is aan jou! Wees er snel bij, sommige programmaonderdelen hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan via het aanmeldformulier. Vol = vol!

 


Programma overzicht Internet of Things 2022 

 

09.00-09.30u Inloop
09.30-09.35u

Dagopening door Geert Maarse

09.35-10.00u Terugblik 10 jaar Internet of Things met Peter van Waart
10.00-10.45u Keynote: Derk Loorbach 
10.45-11.00u Pauze
11.00-13.00u Ronde 1: schrijf je in voor een activiteit uit één van de vijf tracks
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
13.45-15.30u Ronde 2: schrijf je in voor een activiteit uit één van de vijf tracks
15.30-15.45u Pauze
15.45-16.30u Vooruitblik: Een voor ons allen, allen voor een
16.30-18.00u Netwerkborrel met presentaties & prijsuitreiking hackathon 'City of Things'

Track 1 - Zorgtechnologie

 

11.00-13.00u Workshop deel 1 “Data: it’s not just a thing” - Data Supported Innovation in health care and society  - door dr. Mark Scheper [NL]
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
13.45-15.30u Workshop deel 2 “Data: it’s not just a thing” - Data Supported Innovation in health care and society  - door dr. Mark Scheper [NL]

 

Track 2 - Gebouwde & natuurlijke omgeving

 

11.00-11.15u Inleiding door Gert-Joost Peek & Willemijn Lofvers [NL]
11.15-13.00u Performance Parlement van de Dingen door Building Conversation
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
13.45-15.30u Vervolg: Performance Parlement van de Dingen door Building Conversation
Afsluiting door Gert-Joost Peek & Willemijn Lofvers [NL]

 

Track 3 - Economie

 

11.00-11.45u Lezing & discussie: IoT: rethinking business innovation in an exponential world - door prof. dr. Walter Baets [NL] 
11.45-12.45u                    Discussiepanel: "Samenwerking in een exponentiele wereld" - met o.a. Mark Frederiks, Anja Overdiek, Maaike Lycklama à Nijeholt en Klaas Kuitenbrouwer [NL]
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
14.00-15.30u Workshop "Reframing innovation": Looking at business and technological opportunities from a nature inspired perspective door Mari Genova [ENG]

 

Track 4 - Media, Openbaarheid & Cultuur

 

 
11.00-11.15u Inleiding door Paul Rutten
11.15-12.00u Lezing: "Het internet is toe aan een upgrade" - door Rudy van Belkom [NL]
12.00-13.00u Discussie n.a.v. lezing met o.a. Rudy van Belkom o.l.v. Geert Maarse [NL]
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
13.45-15.30u Discussiepanel Immersive Media

 

Track 5 - Slimme & Sociale stad

 

11.00-12.00u        Rotterdam Digitale Voorbeeld stad. Hoe dan?
12.00-13.00u Rotterdam 3D in VR: beleef Rotterdam's digital twin en leer meer over de kansen en uitdagingen
13.00-13.45u Lunchen & netwerken
14.00-15.30u Make me Think! Hoe bewust ben jij van de ethische dilemma's die digitale tech met zich meebrengt? 

Keynote Derk Loorbach

10.00 - 10.45 uur 

 

Met de industriële revolutie en een eeuw van modernisering zijn we terecht gekomen in een lineaire platte wereld waarin economen en ingenieurs onze leefomgeving hebben onttoverd in een maakbare illusie. Maar de ontkenning van complexiteit houdt steeds minder stand: door de kieren van de moderniteit sijpelt steeds meer onzekerheid binnen en herontdekken we dat we onderdeel van een geheel zijn. Maar we ontdekken ook dat we dat geheel in sneltreinvaart aan het afbreken zijn, tijd dus voor een mentale revolutie. In deze lezing wordt het transitiedenken neergezet als systeemperspectief dat ons bescheidenheid leert maar ook handelingsperspectief geeft: door te herkennen hoe de wereld in onszelf zit kunnen we ook op onze eigen schaal de wereld veranderen. 

^TOP


Vooruitblik: Een voor ons allen, allen voor een 

15.45 - 16.30 uur 

In 'het systeem' hangt alles met alles samen, maar wat kunnen we daar als professionals mee? Op het podium vier docent-onderzoekers die vandaag buiten hun eigen domein zijn gaan kijken. Onder leiding van de moderator gaan zij met elkaar en het publiek in gesprek. Wat hebben zij meegenomen over de andere domeinen? Welke raakvlakken zien ze, en welke kansen? Kunnen professionals uit verschillende domeinen samen meer met elkaar bereiken op weg naar een duurzame, gezonde, slimme en sociale stad? Maar ook: welke knelpunten en belemmeringen? 

De sessie wordt afgesloten met een slotwoord van Heleen Elferink, directeur CMI, en Peter Troxler, directeur van Kenniscentrum Creating 010. 

^TOP


Track 1: Zorgtechnologie

Workshop 1&2 "Data: it's not just a thing" - Data Supported Innovation in health care and society [NL]

In de hedendaagse maatschappij kan data gezien worden als een natuurlijke grondstof. Bijna vanuit elk aspect uit het dagelijks leven wordt data genereert en opgeslagen vanuit verschillende bronnen zoals vanuit personal wearables, (publieke) databases of social-media. Op basis van deze data worden diverse applicatie aangedreven die menselijk gedrag kunnen voorspellen maar zelfs ook kunnen beïnvloeden. Binnen bedrijfstakken zoals in de logistiek, maintenance of sales, is het al vrij gangbaar om data technologie in te zetten en deze processen te optimaliseren. In de zorg is dit nog beperkt, en is het eveneens zo dat de basiskennis van de zorgprofessional op dit gebied zeer beperkt is, ondanks dat big-data, remote sensing en Artificial Intelligence wel benoemd en erkend worden als sleutel-technologieën. In deze workshop zullen de deelnemers uitgedaagd worden door zorg maatschappelijke problemen te gaan bekijken vanuit een data perspectief en zullen de deelnemers ook “hands on”, big-data, remote sensing en Artificial Intelligence gaan toepassen in dagelijkse zorg situaties. Als 2e aspect zal er aandacht gegeven worden aan de “Lessons Learned” over het ontwikkelproces van het ontwerpen van praktijk oplossingen middels data technologie in termen van uitdagingen en kansen. 

Extra informatie: in het eerste deel van de workshop wordt gericht op de kaders en ontwikkelingen op het gebied van data technologie in de zorg. In het tweede deel van de workshop worden praktische toepassingen vanuit de klinische praktijk gedemonstreerd waarmee door de deelnemers geëxperimenteerd kan worden. De beiden workshop kunnen ook separaat gevolgd worden.

^TOP


Track 2: Gebouwde & natuurlijke omgeving

Performance "Parlement van de Dingen" [NL]

We zijn eraan gewend dat de mens spreekt, niet alleen namens zichzelf maar ook namens andere entiteiten: het heelal, het regenwoud, de dieren, de stad. Tijdens Parlement van de dingen onderzoeken we wat het voor ons Westerlingen betekent om als de dingen en vooral ook met de dingen te spreken. Blijft dit een dualistische verhouding, van mens tot ding, of is het denkbaar dat er een andere relatie ontstaat, dat we onszelf een andere plek geven in het universum? 

In de overgang van IoT naar Smart & Social City moeten we ons nader bezinnen op onze verhouding tot al het andere waarmee we ons in systemen en netwerken verhouden. Dit oefenen we met het Parlement der Dingen. 

^TOP


Track 3: Economie

Lezing "IoT: rethinking business innovation in an exponential world" [NL]

De economische en politieke realiteit wordt steeds complexer. De economie en onze bedrijven, groot maar vooral ook klein, worden geconfronteerd met belangrijke onzekerheid op vele gebieden: onstabiele economische ontwikkeling, snel veranderende geopolitieke situatie, grote vragen omtrent de ethiek en de waarden, klimaat en de relatie met de planeet, exponentiele technologieën en een maatschappelijke situatie waar ongelijkheid en onrust toenemen. Hoe kan je, in deze snel veranderende tijden zinvol innoveren?  

Exponentiële technologieën bieden hierbij kansen en bedreigingen voor ondernemers die bedrijfsmodellen willen bouwen met het oog op een positieve maatschappelijke impact. Om kansen de zien en te benutten en op nieuwe manieren samen te werken moeten we leren met nieuwe aannames te werken.  

 

Discussiepanel "Samenwerking in een exponentiele wereld" [NL]

De economische en politieke realiteit wordt steeds complexer. Hoe kunnen bedrijven vanuit nieuwe paradigma’s en met nieuwe technologieën bijdragen aan duurzaamheid en een betere maatschappij? 

We praten met nieuwe social-businesses en gevestigde bedrijven die eigenlijk van oudsher al een meer verbonden insteek hebben. Wat kunnen we leren van bedrijven en organisaties die zich verhouden als netwerken van mensen en “niet-mensen” en bouwen aan andere structuren voor een meer duurzame wereld? Met Mark Frederiks (Amped), Klaas Kuitenbrouwer (Zoöp), Maaike Lycklama a Nijeholt (Hogeschool Rotterdam) o.l.v. Anja Overdiek (Hogeschool Rotterdam). 

 

Workshop "Reframing innovation: Looking at business and technological opportunities from a nature inspired perspective" [ENG]

Nature’s genius uses effective strategies to adapt to the world’s changing conditions. In this workshop, you will learn how creatively inventive biological systems and organisms work and how to translate their mechanisms into functional solutions. You will also apply the new knowledge for looking at IoT in a new way: which interventions and solutions can be found looking through the lens of biomimicry? Step beyond the iconic (and boring?) image of the smart fridge and brainstorm innovations which will contribute to tackling societal desires and needs.  Mari will suggest three problem spaces to challenge you to think of a meaningful and impactful innovation and come up with surprising ideas by applying the Biomimicry Thinking Framework.  

^TOP


 

Track 4: Media, Openbaarheid & Cultuur

Lezing "Het internet is toe aan een upgrade" [NL]

Verschillende experts zijn het er over eens: het internet toe is aan een upgrade. Maar het is nog niet zo eenvoudig om een democratisch internet te realiseren. De vraag is namelijk waar we onze aandacht op moeten focussen. De enorme macht van Big Tech en de beperkte concurrentiemogelijkheden? Het data-rovende en polariserende ontwerp van de platforms als gevolg van de perverse verdienmodellen? Of de beperkte kennis en kunde van gebruikers die zich te eenvoudig laten misleiden en verleiden? Volgens toekomstonderzoeker Rudy van Belkom kunnen we hierbij veel leren van de jongere generaties. Jongeren gaan namelijk veel bewuster om met informatietechnologieën dan vaak wordt gedacht. Zij vormen bijvoorbeeld vertrouwensnetwerken om algoritmen voor de gek te houden en bedenken inventieve strategieën om hun profielen te beveiligen. Ze blijken daarbij veel beter dan hun ouders in staat om nepnieuws te herkennen en nemen niet alles klakkeloos over wat ze horen of lezen. Social media zijn niet alleen voor de lol. Democratie is online veel levendiger dan we denken. 

 

Discussie n.a.v. lezing "Het internet is toe aan een upgrade" [NL]

Na de lezing van Rudy van Belkom volgt er een discussie met het publiek aan de hand van Rudy's statements onder leiding van moderator Geert Maarse met o.a. Meike Schippers en Elke Wennekers.

 

Discussieworkshop "Ondergedompeld, maar waarin? Immersive media en de toekomst"[NL]

In deze workshop staat een belangrijke, aangekondigde verandering in de wereld van media en content centraal. Verschillende experts en onderzoekers geven hun inschatting over het toekomstig belang van immersive media en immersive content. De Nederlandse vertaling van immersive is zowel onderdompelend als meeslepend. Wat zijn eigenlijk de kenmerken van immersive content en hoe beïnvloedt het de toekomst van de media- en communicatiesector? Welke eisen stelt immersive content aan de professionals die daarin werkzaam zijn? Op welke wijze beïnvloeden de werkelijkheidsbeelden waar we in worden ondergedompeld onze beeldvorming van de samenleving? Welke toepassingsgebieden liggen er buiten de mediasector? Wat is er nodig om immersive content te laten bijdragen aan maatschappelijk cohesie en te benutten voor de talrijke uitdagingen waar we voor staan in Nederland en Europa? Met o.a. Lotte Willemsen, Joris Cornielje, Jan Wester en Marije Brom. 

^TOP


Track 5: Slimme & Sociale stad

Rotterdam wil een Digitale Voorbeelstad zijn. Een smart city maar wel een die inclusief en sociaal is. In deze sessie bekijken en bespreken we wat daaronder wordt verstaan. Het Chief Digital Office van Gemeente Rotterdam onderzoekt hoe Rotterdam zich kan ontwikkelen en presenteert dat in deze sessie. We kijken ook naar voorbeelden van projecten van studenten van Hogeschool Rotterdam en van de gemeente, die beogen digitale technologie in de stad op een mensgericht manier te ontwerpen.

Vervolgens nemen we je mee in de wereld van VR en de toepassingsmogelijkheden voor een slimme en sociale stad. We staan stil bij de technische complexiteit van het ontwikkelen van een "digitale twin" van de stad. Beleef zelf het ruwe prototype van de digital twin van de stad Rotterdam. En leer meer over de gezamenlijke eerste inzichten in de kansen en uitdagingen die immersive tech met zich meebrengt. 

De vraag die daarbij komt kijken is: zijn we ons voldoende bewust van de ethische dilemma's die komen kijken bij het ontwerpen en toepassen van digitale technologie voor de samenleving? Aan de hand van het 'Make me Think' spel maken we je bewust van deze ethische dilemma's en gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende standpunten. Het spel is ontwikkeld door het lectoraat Artificial Intelligence & Society van Kenniscentrum Creating 010 aan Hogeschool Rotterdam. 

 

^TOP