Biografieën

Hermineke van Bockxmeer  | Concerndirecteur Stadsontwikkeling | Gemeente Rotterdam

Rondetafel | Vri 9 april | 

Hermineke is concerndirecteur Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Eerder was zij in Rotterdam Directeur Sport en Cultuur (S&C) en zette zij zich in om met sport, cultuur, natuur en recreatie de stad aantrekkelijker te maken.  

Hermineke werkte eerder bij het ministerie van OCW als directeur Media en Creatieve Industrie, in het kabinet van Neelie Kroes bij de Europese Commissie, bij TNO, bij de KRO en als docent Communicatiewetenschap aan de UvA en de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Naast haar werk is ze toezichthouder bij de Stichting Omroep Muziek, het Watersnoodmuseum, stichting DEN, de Waddenacademie. Ze is bestuurslid van de Master City Developer (TU Delft en EUR), lid van de programmaraad Mediawijsheid en van de adviesraad renovatie Prinsenhof Delft. 

^TOP

Sunil Choenni  | Lector Future Information & Communication Technology | Hogeschool Rotterdam 

Lezing | Datakwaliteit in de praktijk | Wo 7 april | 

Sunil Choenni holds a PhD in database technology from the University of Twente and an MSc in theoretical computer science from the Delft University of Technology. Currently, he is heading the department of Statistical Information Management and Policy Analysis of the Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Security and Justice. Furthermore, he is a professor in the field of Smart and Inclusive Society at Rotterdam University of Applied Sciences in Rotterdam. Prior to joining WODC, he held several teaching and research positions at different universities and research centres. His research interests include data warehouses and data mining, databases, e-government, cyber security and human centered design. He publishes frequently papers in these fields and acts as a PC member for various conferences. 

^TOP

Pieter Diepenmaat | Bestuurslid ThingsCon

Masterclass | Responsible Design for Networked Objects | Vri 9 april |

Pieter Diepenmaat (@__pieter__) is board member of ThingsCon and runs DIEP, an inventionstudio for smart, well-behaved products. Combining design, research and prototyping they help companies create and validate new IoT solutions, specialising in mobility and industry. His clients include Pfizer, SKF, NS, Ford and Roetz Bikes. 

Besides organising ThingsCon events and inventing products, Pieter also plays joysticks in the band WLDRF

^TOP

Kees Dorst | Professor of Transdisciplinary Innovation |University of Technology Sidney

Lezing | De kracht van data driven design| Vri 9 april |

Kees Dorst is Professor of Transdisciplinary Innovation at the University of Technology Sydney’s TD School.   

He is considered one of the lead thinkers developing the field of design, valued for his ability to connect a philosophical understanding of the logic of design with hands-on practice. As a bridge-builder between these two worlds, his writings on design as a way of thinking are read by both practitioners and academics. He has written several bestselling books in the field – ‘Understanding Design’ (2003, 2006), ‘Design Expertise’ (with Bryan Lawson, 2013), 'Frame Innovation' (2015) ‘Designing for the Common Good’ (2016) and ‘Notes on Design – How Creative Practice Works’ (2017). Over the years his focus has developed to the use of designerly ways of thinking outside the traditional design domains – in particular as applied to the ‘wicked’ problems of the new networked society. He has developed a set of methodologies to support these processes, experimenting with them in practice through the research centres he founded.   

He is a member of the Advisory Group for the UN Development Program, overseeing the creation of platforms around the world to achieve the UN Sustainable Development Goals. 


Lija Groenewoud | Co-founder & Creative director In4Art

Lezing | Art-Driven Innovation in Practice | Vri 9 april |

Lija Groenewoud - van Vliet is the co-founder and creative director of In4Art, the company she established together with her husband in 2015. In her role, she combines her passions for innovation, technology, and art. 

In her role at In4Art, Lija dedicates her time to scouting talent, guiding curiosity and creating space for the kind of experimentation that drives innovation. She developed the Art-Driven Innovation method to help organisations incorporate ideas from art into socially responsible innovation. Furthermore, she acts as a co-producer and creative director in the experiments and co-productions of In4Art. Lastly, she is the curator of the In4Art Open Collection, which showcases contemporary works at the intersection of art, science and technology.  Next to that, Lija is a lecturer at the Rotterdam School of Management on responsible innovation management and member of the supervisory board of DEN: knowledge institute for culture and digitalisation. 

^TOP

Zakia Guernina | lid College van Bestuur | Hogeschool Rotterdam

Rondetafel | Rol van het HBO in het AI-innovatie ecosysteem | Do 8 april |

Drs. Zakia Guernina lid cvbZakia Guernina behaalde in 1996 haar doctoraal Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant, waarna zij geslaagd is voor het postdoctoraal Register EDP-auditing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is werkzaam geweest als management consultant bij PricewaterhouseCoopers (PWC), als associate partner bij IBM Global Services en bij Boer & Croon. In deze functies heeft zij gedegen ervaring opgedaan op het gebied van corporate strategie, verandermanagement en interim-management. Daarnaast heeft zij jarenlange bestuurlijke ervaring als lid van de Raad van Toezicht o.a. acht jaar bij Hogeschool Utrecht en als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij Vluchtelingenwerk Nederland. Sinds oktober 2011 werkt zij via haar eigen bureau als interim-bestuurder bij diverse complexe maatschappelijke organisaties.

^TOP

Jurriën Hamer | Onderzoeker | Rathenau Instituut

Lezing | De surveillancestaat: een gevaar, een kans, of een mythe? | Vri 9 april |

Jurriën Hamer is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Dit instituut houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Hij is actief binnen het thema Digitale Samenleving en werkt op het snijvlak van digitale technologie, ethiek en mensenrechten. Zo onderzoekt hij ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, spraaktechnologie, surveillancetechnologie en offensieve cybercapaciteiten. Daarbij staat centraal hoe deze technologieën de samenleving veranderen, en wat de samenleving kan doen om die verandering in de juiste banen te leiden.  

Jurriën studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politieke betekenis van mensenrechten en deed onderzoek aan de London School of Economics, Government and Law. Hij publiceert in kranten zoals Trouw, de Volkskrant en De Correspondent en is medeoprichter van het filosofieblog Bij Nader Inzien. Ook modereert hij bijeenkomsten over de digitale samenleving, zoals de Privacyrede 2020. 

 ^TOP


Maaike Harbers | Lector Artificial Intelligence & Society | Hogeschool Rotterdam

Workshop, rondetafel | Waardering van de Smart City | Di 6 & do 8 april |

Maaike Harbers is lector Artificial Intelligence & Society bij het Kenniscentrum Creating 010 en hoofddocent bij de opleiding Creative Media and Game Technologies. In haar werk richt zij zich op het raakvlak van kunstmatige intelligentie, ethiek en ontwerp. Zij onderzoekt hoe ontwerpers van interactieve technologie op een verantwoorde manier kunnen omgaan met kunstmatige intelligentie als ontwerpmateriaal, door tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de ethische implicaties van ontwerpkeuzes. 

^TOP

Roland van der Heijden | Programmamanager Digitale Stad | Gemeente Rotterdam 

Workshop | Digital City and Digital Citizenship | Wo 7 april |

Roland van der Heijden (1969) is van oorsprong planoloog, wat voor een groot deel zijn kijk op de stad en de stedelijke processen heeft gevormd. Daarbij heeft hij altijd een fascinatie gehad voor digitalisering in het algemeen, en data (en GIS) in het bijzonder. Sinds enkele jaren heeft zich dat vertaald in het opzetten van een nieuw programma binnen de gemeente, Digitale Stad Rotterdam, waarvan Roland de programmamanager is. Doel van het programma is om te onderzoeken hoe digitalisering ons bestaande begrip van de stad verandert, en welke kansen en bedreigingen deze nieuwe verhoudingen tussen sociale, fysieke en digitale werkelijkheid met zich meebrengen. Daarnaast heeft het programma als doel om in 2022 een operationeel ‘Open Urban Platform’ op te leveren inclusief 3D Digital Twin. 

^TOP

Tomasz Jaskiewicz | Lector | Hogeschool Rotterdam

Jury Hackathon Truth of Data |Vri 9 april 2021 |

Tomasz Jaskiewicz is lector bij het Kenniscentrum Creating010. Tomasz is actief binnen het onderzoeksthema Civic Prototyping. Daarbinnen voert Tomasz onderzoek uit naar nieuwe toepassingen en methodes, tools en processen om mensen in de stad te betrekken in digitale innovatie van hun sociale en fysieke leefomgeving.

Tomasz Jaskiewicz heeft een achtergrond in architectuur en stedenbouw en heeft praktische werkervaring met het ontwikkelen van experimentele architectuurprojecten, interactieve installaties en digitale ontwerptools. Tomasz heeft zijn MSc-diploma’s in architectuur en stedenbouw aan de TU Delft en aan de TU Gdansk gehaald. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft, aan de faculteit Bouwkunde waarin hij onderzoek deed naar tools en methoden voor het ontwerpen van adaptieve gebouwen. Sinds 2014 werkte hij als universitair docent bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, waar hij zijn onderzoek heeft gefocust op Explorative Prototyping als een strategie voor het omgaan met de complexiteit die inherent is aan het ontwerpen van interactieve omgevingen. Parallel daaraan heeft hij ook inhoudelijk onderzoek gedaan naar sociale praktijken binnen flexibele kantoorecosystemen en 'slimme' stadscontexten. Zijn onderzoek raakt thema’s zoals duurzaamheid, gedragsverandering, participatory design, IoT, AI en big data. Als lector Civic Prototyping is Tomasz zich aan het focussen op het betrekken van mensen in de stad in het ontwerp, de transformatie en de ontwikkeling van complexe socio-technologische ecosystemen.

^TOP

Ben van Lier | Lector Industrial Internet of Things & Director of Strategy & Innovation | Hogeschool Rotterdam & Centric

Workshop | De slimme koelkast en de gevolgen voor de logistieke keten | Di 6 april |

Prof. dr. Ben van Lier werd in n 2015 benoemd tot hoogleraar aan de Hogeschool Rotterdam in welke rol hij onderzoek doet naar het opkomende (Industriële) Internet of Things, blockchain technologie en cybersecurity. 

Ben is Director Strategy & Innovation bij Centric, een Nederlands IT-bedrijf met vestigingen in België, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Roemenië en Litouwen. In deze functie richt hij zich op onderzoek en analyses van ontwikkelingen op het snijvlak van organisaties en technologie. Naast zijn werk bij Centric promoveerde hij in 2009 aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit). In 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Steinbeis Universiteit Berlijn, een rol die hij vervult naast zijn werk bij Centric en zijn lopende onderzoek op gebieden als systeem- en complexiteitstheorie, interoperabiliteit van informatie, de network centric benadering en informatie en ethiek.  

^TOP


Yvonne Lont | Lector | Hogeschool Rotterdam 

Workshop | De slimme koelkast en de gevolgen voor de logistieke keten | Di 6 april |

Yvonne Lont heeft econometrie (quantitative logistics) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1988 - 1994) en is afgestudeerd bij Europe Combined Terminals. Na haar afstuderen heeft zij gewerkt bij de IT afdeling van Siemens BV, bij CMG BV en PriceWaterhouseCoopers Consultants. Van 2000 tot 2015 heeft zij in verschillende functies gewerkt bij het Erasmus MC (van manager Distributie, IT projectleider, junior onderzoeker tot management consultant) met als rode draad in deze functies de combinatie van logistiek en IT. 

In 2015 is Yvonne aan de slag gegaan als docent-onderzoeker bij de afdeling Logistics management aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2018 is zij coördinator van de minor Innovatieve Logistiek en IT. In haar functie begeleidt zij bachelorstudenten bij hun afstuderen en maakt zij deel uit van de groep onderzoekers van het KennisCentrum Duurzame Havenstad.  

^TOP


Manon Mostert-van der Sar | Docent, onderzoeker | Hogeschool Rotterdam 

Workshop | Maak het met Data | Wo 7 april |

Manon Mostert – van der Sar is docentonderzoeker bij het Kenniscentrum Creating010. Manon is actief binnen de projecten Maker Education en Mapping Creative Rotterdam. Daarbinnen voert Manon onderzoek uit naar nieuwe onderwijsvormen. Zo ontwikkelde ze meerdere pressure cookers (Make Week, Make Stream, Make Day, Future Fest e.a.) in verschillende vormen. Ze is daarnaast actief met onderwijsontwikkeling voor het HBO, VO en PO op het gebied van maakonderwijs. Ze doet daarnaast onderzoek naar de docent als ontwerper, en met name naar de waarde van fouten (van docenten) voor het onderwijs. Daarover publiceerde ze in 2019 haar boek 'Hey Teacher, Find Your Inner Designer'.

Manon Mostert – van der Sar is sinds 2011 actief binnen het Kenniscentrum Creating010. Ze stond aan de wieg van Stadslab Rotterdam, een Fablab in de Hogeschool Rotterdam. Vanuit deze contextrijke leeromgeving zijn veel nieuwe onderwijsvormen ontworpen en ontwikkeld. Deze labomgeving is voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment delen we onze kennis in het project Makerlab waarin we samen met partners diverse maakplaatsen binnen bibliotheken ontwikkelen. Daarnaast zijn we actief aan het experimenteren met de inzet van open badges (edubadges) in en naast het onderwijs.

^TOP


Anja Overdiek| Lector Cybersocial Design | Hogeschool Rotterdam 

Rondetafel | Vrijdag 9 april 2021 |

Anja Overdiek is lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010. Anja is actief binnen het onderzoeksthema “Design in the 21st Century”. Daarbinnen voert Anja onderzoek uit naar het ontwerpen van oplossingen voor complexe vraagstukken met het oog op maatschappelijke veerkracht door digitalisering.

Anja is tevens Associate lector bij het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, waar ze zich heeft gespecialiseerd op living labs als omgeving voor de energietransitie. Eerder in haar loopbaan was ze manager Europa van een internationale ICT/telecom branding en communicatiebureau, en heeft met een eigen bedrijf transitieprocessen gefaciliteerd. Ze is in 1998 gepromoveerd aan de Freie Universität Berlin (Duitsland) met een onderzoek naar sociale bewegingen en hun kennisproductie. Sinds 10 jaar werkt ze samen met ontwerp onderzoekers aan maatschappelijke thema’s.

^TOP


Miriam Rasch| Lector | Hogeschool Rotterdam 

Lezing | Ethiek in tijden van dataïsme| Di 6 april |

Miriam Rasch is filosoof en essayist en werkt als onderzoekscoördinator bij de Willem de Kooning Academie. Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie en schrijft voor onder andere De Groene Amsterdammer, Eurozine en Athenaeum over nieuwe technologie, ethiek en (vertaalde) literatuur. In het voorjaar van 2020 verscheen Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme bij De Bezige Bij, eerder publiceerde ze Zwemmen in de oceaan: Berichten uit een postdigitale wereld en de Engelstalige collectie Shadowbook: Writing Through the Digital, 2014-2018.

 

^TOP


Paul Rutten| Lector Creative Business | Hogeschool Rotterdam 

Rondetafel | Vri 9 april |

Paul Rutten is lector Creative Business bij het Kenniscentrum Creating 010. Hij werkt in het bijzonder binnen de onderzoeksthema’s Mapping Creative Rotterdam en Business Model Innovation in Creative Industries.

Rutten werkt op het breukvlak van creatieve industrie, digitalisering en innovatie. Veel van zijn studies hebben betrekking op de rol en betekenis van creatieve industrie en creatief talent voor samenleving en economie. Van daaruit is hij onder actief in de projecten Creatieve Industrie in Rotterdam en Creative Technologies Opleidingen in de Rotterdamse Economie. Ook is hij betrokken bij diverse projecten op het terrein van retailinnovatie.

^TOP


Jasper Schelling| Docent CMI | Hogeschool Rotterdam

Projectpresentatie| Reverb Channel | Vri 9 april |

Jasper Schelling is a designer, researcher and educator who’s currently exploring the intersection between user experience design and data science. At the Rotterdam University of Applied Sciences he trains students to become the next generation of user experience designers.As a member of ACED he helps fostering new, exciting impactful collaborations between Designers and Journalists.

 
^TOP

Iskander Smit | Organisator ThingsCon, innovation director info.nl & visiting professor, TUDelft

Masterclass| Responsible Design for Networked Objects | Vri 9 april

Iskander Smit (@iskandr) is chairman of the foundation ThingsCon Amsterdam. He is innovation director at agency INFO in Amsterdam, that crafts connected digital products and services. Iskander is responsible for research and development and leading LABS. 

Next to that Iskander is visiting professor at Delft University of Technology faculty of Industrial Design researching Cities of Things

Since 2010 Iskander has been a member of the Council Internet of Things and co-founded the Behavior Design AMS meetup in 2013. 

^TOP

Peter Troxler | Lector Revolutie in de Maakindustrie | Hogeschool Rotterdam

Rondetafel | Do 8 april |

Lector bij het Kenniscentrum Creating010 en het Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Peter is actief binnen de projecten Business Model Innovation in Creative Industries en Maker Education. Tevens is Peter actief binnen de onderzoekslijn Nieuwe Bedrijvigheid voor Rotterdam (KCD).

Daarbinnen voert Peter onderzoek uit naar de impact van nieuwe, directe digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en FabLabs) op ontwerpen en produceren. Deze technologieën en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: lokaal, gedistribueerd en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe technologieën en methoden: Smart Industry.

^TOP

René van der Veer | Co-founder at Bioto Connected Farming 

Rondetafel | Vri 9 april | 

Als creatief strateeg altijd op zoek naar de best passende oplossing voor een probleem gekoppeld aan de werkelijke behoefte van de eindklant. Zo werkte hij bij als account director bij een van de eerste online ontwerpburo’s van Nederland. Aansluitend bij het internationale creatieve bureau TBWA om vervolgens zelfstandig verder te gaan onder naam renewthinking. Verbeelding, creativiteit, innovatie en co-creatie zijn sleutelbegrippen in zijn carrière. 

In de periode van renewthinking wordt het bijdragen aan sociale en maatschappelijke impact met opdrachtgevers steeds belangrijker. Zo was hij onder andere betrokken bij de Climate Hackathon voor het KNMI. Ook introduceerde hij design thinking bij basisschool leerlingen om te komen tot nieuwe oplossingen voor de Rotterdamse armoede problemathibek. 

In 2020 start hij met parametrisch ontwerper Thijs Ewalts Bioto. 
Bioto draagt bij aan een duurzame toekomst door de kracht van techniek, natuur en mensen optimaal en lerend samen te laten werken. Big data en artificial intelligence worden ingezet om stedelingen te helpen hun omgeving biodivers en eetbaar te vergroenen.

^TOP

Kees Verhoeven | Tweede Kamerlid 

Rondetafel | Di 6 april |

Kees Verhoeven is geboren in Utrecht en opgegroeid in Zeeland. Studeerde Economische Geografie in Utrecht en een deel in Madison, Wisconsin VS. Na een verblijf als leraar in Antigua Guatemala, begon hij in 2002 als beleidsadviseur bij de KvK van Amsterdam. In 2004 ging hij naar MKB Nederland en in 2006 werd hij directeur van Ondernemersorganisatie MKB Amsterdam. In 2010 werd hij verkozen als lid van de Tweede Kamer voor D66 en kreeg hij de portefeuilles EZ, Wonen en Vervoer. In de jaren daarna werd hij woordvoerder Media, Terreurbestrijding, Politie en Europese Zaken, Cybersecurity en Privacy. Tevens was hij vijf keer campagneleider en voorzitter van een onderzoekscommissie naar de Woningmarkt. Sinds 2015 richt hij zich steeds meer op digitalisering en de impact van digitale technologieën op onze samenleving. Hij schreef onder meer 2 Techvisies, een initiatiefnota over data en mededinging plus een initiatiefwet over het gebruik van software kwetsbaarheden door de overheid. Onlangs publiceerde hij het pamflet Digitale Revolutie.

^TOP

Rutger Verhoeven |Founder & Chief Marketing Officer | Smartocto

Projectpresentatie | Triple-N: New Needs and Notifications | Vri 9 april

Rutger Verhoeven studeerde Communicatiewetenschap aan de RU Nijmegen. Na zijn studie werd hij programmamaker bij Teleac/NOT en maakte diverse educatieve TV-programma’s. Daarna maakte hij de overstap naar ThiemeMeulenhoff en was hij betrokken bij diverse educatieve online innovaties. Ook binnen Sanoma/Malmberg heeft hij als hoofdredacteur van het tijdschriften portfolio een reeks aan online vernieuwingen gerealiseerd. In 2011 keerde hij terug naar de publieke omroep en werd hoofd nieuwe media bij de VARA, later BNNVARA. Daar ontwikkelde hij online verrijkingen bij de sterke publieksmerken van de omroep (Giel, KASSA, DWDD, Vroege Vogels etc.) en zette hij een data-afdeling op om het gedrag van het publiek beter te kunnen monitoren en begrijpen. Medio 2015 is hij - op basis van die inzichten - samen met Erik van Heeswijk (ex hoofd digitaal VPRO) de startup smartocto.com begonnen. Met dit bedrijf ontwikkeld hij een content & editorial analytics systeem dat door veel (grote) media organisaties (NU.nl, dpg media, IDN Times, Reach, VRT, RTVe etc.) over de hele wereld wordt gebruikt. 

^TOP

Mark Vermeer| Directeur Innovatie, Informatie, Facilitair & Onderzoek | Gemeente Rotterdam

Rondetafel | Wo 7 april |

Mark Vermeer (1969) is sinds december 2016 directeur Innovatie, Informatie, Facilitair & Onderzoek van de Gemeente Rotterdam. Hij is sinds 2000 in diverse functies werkzaam geweest bij Rotterdam, onder meer als Chief Information Officer (2013-2016). Voordien was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat. Na zijn studie Econometrie aan de Erasmus Universiteit, promoveerde Vermeer in 1997 aan de Universiteit Twente in de Informatica op het onderwerp semantische interoperabiliteit van bestaande databases. 

 
^TOP

Peter van Waart | Hoofddocent, onderzoeker | Hogeschool Rotterdam

Workshop | Digital City and Digital Citizenship | Wo 7 april |

Peter van Waart is hoofddocent bij de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD). Hij is als onderzoeker werkzaam bij Creating010 op het gebied van Design in the 21st Century. Peter is initiatiefnemer van evenementen die als doel hebben om mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk te verbinden, zoals de Global Service Jam Rotterdam, de Rotterdam GovJam en de International Internet of Things Day Rotterdam. In zijn onderzoek en onderwijs aan de Hogeschool en zijn promotie-onderzoek aan TU Delft staat centraal hoe burgers kunnen worden betrokken in het ontwerpen van interactieve technologie in het publieke domein zoals bijvoorbeeld in het project Participatory City Making. 

^TOP

Lotte Willemsen | Lector Communication in the Networked Society | Hogeschool Rotterdam

Rondetafel| Do 8 april |

Lotte M. Willemsen (PhD, Universiteit van Amsterdam, 2013), is lector Communication in the Networked Society bij Creating010; Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoek bevindt zich op het grensvlak van communicatie en technologie, met cross-overs naar verschillende domeinen zoals eBusiness, eHealth, en eGovernance. In nauwe samenwerking met praktijkprofessionals, docenten en studenten doet ze onderzoek naar de vraag hoe de samenleving, en de mensen en organisaties die hier onderdeel van zijn, kan digitaliseren met behoud van de menselijke maat, en de rol van communicatie hierbij. Hun gezamenlijke missie is om het digitale leven menselijker te maken en het menselijke leven digitaal-vaardiger. Naast haar rol als lector is ze hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap en is ze raadslid van de Wetenschappelijk Raad Mediawijzer.

^TOP

Annie Yang| Lector Digital Business | Hogeschool Rotterdam

Lezing | The force behind decision-making - data, wisdom, and the crowds| Do 8 april |

ShengYun (Annie) Yang is Lector Digital Business at Research Centre Business Innovation, Rotterdam University of Applied Sciences. Her research focuses on the digital transformation of companies, particularly, from the perspective of a data-driven approach and the application of artificial intelligence (AI). Her work has been published in the Decision Support Systems, European Management Journal, Financial Times, The Case Centre, and Ivey. With the ambition to fill in the gap between research and practices, she has been also actively involved in the business world. She is a Certified Scrum Master (CSM) and active Organization and Relationship Systems (ORSC) coach. she has helped companies and organizations to leverage resource planning, raise management efficiency, and increase brand awareness in their target markets by implementing her research findings. 

^TOP

Liesbet van Zoonen |Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities | Erasmus Universiteit Rotterdam 

Rondetafel | Vri 9 april |

Liesbet van Zoonen is hoogleraar Populaire Cultuur en decaan van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor was ze verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Loughborough University (VK). Haar onderzoek richt zich onder meer op het thema (nieuwe) media, burgerschap en identiteit, en data en steden. Recentelijk richt ze zich op publieke en individuele taboes en verlangens rond ‘identiteitsbeheer’; onderzoek dat wordt gefinancierd door de Engineering and Physical Sciences Research Council van het VK.

Voorts is Liesbet werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Center for BOLD Cities, een samenwerkingsverband van Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden, dat data-onderzoek inzet voor oplossingen van stedelijke vraagstukken. Ook is zij voorzitter van de raden van toezicht van Waag Technology & Society en CLICKNL. Tot voor kort was ze lid van de Raad voor Cultuur.

^TOP

Elise van Beurden|Manager Stadslab | Hogeschool Rotterdam 

Workshop | Maak het met Data | Wo 7 april |

Elise van Beurden is Manager van het Stadslab en Docent bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design van Hogeschool Rotterdam. Door haar achtergrond als Product Designer en binnen de Maker Eduction heeft ze veel ervaring met het maken van (rapid) prototypen en het werken met digitale aangestuurde technieken. Ze tracht in haar lessen om studenten te laten experimenteren en te leren van fouten. Vanuit die gedachte is ze betrokken in het ontwikkelen van Edubadges binnen de Hogeschool.

^TOP

 


Brian de Lange |Manager Stadslab | Hogeschool Rotterdam 

Workshop | Maak het met Data | Wo 7 april |

Brian de Lange is Manager van het Stadslab en Instructeur aan de Hogeschool Rotterdam. Hierin geeft Brian instructie op alle 'Maak', Communicatie en Informatie Technologie domeinen. In deze modules ligt de focus op ontwerpen, prototypen, robotica, maken en programmeren. Brian heeft 9 jaar werkervaring binnen het HBO op verschillende functies en gebieden en een achtergrond in Facility Management. Zijn huidig specialisme ligt in het verwerken van diverse materialen en het realiseren van 'slimme' prototypes met behulp van machines zoals, 3d printers, lasersnijders, cnc, etc. Daarnaast geeft hij les in verschillende keuzevakken en minoren binnen het IT vakgebied.

^TOP

Eltjo Poort | Vice President Consulting Expert Architectuur | CGI

Rondetafel| Do 8 april |

Eltjo Poort is een autoriteit op het gebied van architectuur in de digitale wereld. Bij CGI leidt hij de architectuur practice en is hij de bedenker van CGI's agile architectuurbenadering ‘Responsive and Collaborative Digital Architecture' (RCDA). Naast het ontwerpen en evalueren van ICT-oplossingen als architect, besteedt Eltjo het grootste deel van zijn tijd aan het transformeren van de architectuurwerkwijze van organisaties, in overeenstemming met de behoefte aan wendbaarheid en snelheid. Hij heeft zijn ervaringen gedeeld in tientallen (wetenschappelijke) artikelen in vakbladen en een proefschrift gepubliceerd.

 

^TOP

Gerard Nijboer | Procesmanager Innovatie | Gemeente Rotterdam

Rondetafel| Do 8 april |

In Rotterdam is bij wijze van proef eens voor een andere aanpak gekozen. “Het past niet zo goed in een bureaucratische organisatie”, zegt Gerard Nijboer, procesmanager innovatie bij de gemeente Rotterdam. “Dus je moet veel meer vanuit een netwerkgedachte aan de slag, mensen uit de organisatie met elkaar verbinden.” Nijboer en zijn collega’s gebruikten daar niet eens de term ‘big data’ voor, maar begonnen gewoon eens rond te vragen: ‘doet u iets met data’. “Het moest geen filosofisch clubje worden, maar een groep mensen uit de lijn die het niet als ‘iets van boven’ of iets bedreigends ziet.”

^TOP

Jasper Verbunt | Oprichter en CEO | RedKiwi

Rondetafel| Do 8 april |

Als oprichter en CEO Redkiwi focust Jasper zich op de lange termijn ontwikkelingen bij Redkiwi en in de markt. Daarnaast schuift hij nog geregeld aan als digitaal strateeg bij één van onze klanten.

Al van jongs af aan heeft Jasper een fascinatie voor alles wat betrekking heeft op het internet. Tijdens zijn studie Industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit te Delft heeft hij naast techniek ook de waarde van design ontdekt. In 2004 richtte hij – samen met Victor Straatman – zijn eigen internetbureau op dat inmiddels is uitgegroeid tot een gerenommeerde digital agency in de branche.

Redkiwi is voor het vijfde jaar op rij opgenomen in de Emerce 100 beste bureaus van Nederland. Verder sleepte hij verschillende nominaties (DIA Award, SpinAward) en prijzen (TYPO3 Award, Indigo Design Award, Deloitte Fast 50, FD gazellen) in de wacht. Jasper leeft zijn jongensdroom en naast alle bedrijfssuccessen is hij het bijzonder trots op zijn team. Bij Redkiwi heerst een open bedrijfscultuur en de collegiale sfeer is ongekend hoog blijkt uit het ‘Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling’.

Als bestuurslid van de branchevereniging DDA is hij verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Thought Leadership’. Deze branchevereniging vertegenwoordigt inmiddels 140 leden. Met deze onderscheidende positie vertegenwoordigt hij de vooruitstrevende visie van de Nederlandse digitale industrie. Hij is als innovatie-expert een inspirator en graag geziene spreker op events in de digitale branche. 

^TOP

Bart Spée | Beleidsadviseur Digitale Economie | Provincie Zuid-Holland

Rondetafel| Do 8 april |

Werken aan beleid om digitalisering (in het bijzonder AI) in het bedrijfsleven te stimuleren. Smart city concepten concreet uitwerken in het living lab Scheveningen. Werken aan de strategie om de digitale economie in Zuid-Holland te versterken. Werken aan data-ethiek: zorgen dat we als organisatie bewuster met data omgaan.

 
^TOP

 Mao Lin Liao | Founder| REBLIKA

Projectpresentatie| Wo 8 april |

A self-motivated, ambitious, and performance-focused entrepreneur and founder of REBLIKA - The Character Company, with a vision "to become world's No 1 Character company and crossing the uncanny valley by 2025. 

REBLIKA is all about a unique experience. It is an image chaging concept focused on providing avatar and 3d scanning service to delivering a unique and the best in class Digital humans. It is a perfect combination of superior service quality, 20+ years of experience. Today REBLIKA has clients all around the world from fashion, film, and tech companies.

His work for Terre des Hommes' Sweetie campaign has been rewarded with twelve golden lions and the Grand Prix for Good at the Cannes Lions International Festival for Creativy, the equivalent of the Oscars for the communication industry.

In his spare time, Mao creates hyper-realistic portraits of existing and non-existent people. This exhibition is the first of a series of portraits in which he explores the boundaries of realism and beauty. 

^TOP


Walter Baets | Lector Values Based Leadership| Hogeschool Rotterdam

Projectpresentatie | Truth or Data: from data to wisdom in innovation ecosystems| Do 9 april |

Walter Baets is Professor Emeritus of the University of Cape Town (South Africa). He is professor Values Based Innovation at the Rotterdam University of Applied Sciences and Learning Officer at the Eindhoven Engine. He is currently engaged in projects of pedagogical innovation, and innovation ecosystems.  He is a renown international speaker and teacher in the areas of complexity and the quantum interpretation of innovation and transformation, an area in which he specialized over his academic career. At the University of Cape Town he was Dean/Director of the Graduate School of Business and the Allan Gray Chair in Values Based Leadership.  He graduated in econometrics and operations research at the University of Antwerp in Belgium. After a corporate career in financial modeling and strategic consulting, he obtained a PhD (at Warwick Business School) and a Senior Doctorate (HDR, Aix-Marseilles). He has then developed an academic career which brought him in 7 countries on 2 continents. His key publications include Complexity, Learning and Organizations:  A Quantum Interpretation of Business (Routledge, 2006), Rethinking Growth: Social Intrapreneurship for Sustainable Performance (Palgrave, 2009 co-author Erna Oldenboom), Values Based Leadership in Business Model Innovation (Bookboon, 2013, co-author Erna Oldenboom) and Une Interprétation Quantique de l’Innovation (Editions Universitaires Européennes, 2017).  He is the Past Chair of the Association of African Business Schools (AABS). He is an astute photographer and his life goal is to become a flamenco guitarist.