Biografieën

 

Prof. dr. Walter Baets | Lector Values Based Leadership | Hogeschool Rotterdam

Lezing | Spreker | IoT: Rethinking Business Innovation in an exponential world

 

 

 

 

 

 

Walter Baets is Professor Emeritus at the University of Cape Town (South Africa), professor at the Rotterdam University of Applied  Scienses and Learning Officer at 
Eindhoven Engine. He is a renown international speaker and teacher in the areas of complexity and the quantum interpretation of innovation and transformation, an area in which he specialized over his academic career. At the University of Cape Town he was Dean/Director of the Graduate School of Business and the Allan Gray Chair in Values Based Leadership.  He graduated in econometrics and operations research at the University of Antwerp in Belgium. After a corporate career in financial modeling and strategic consulting, he obtained a PhD (at Warwick Business School) and a Senior Doctorate (HDR, Aix-Marseilles). He has then developed an academic career which brought him in 7 countries on 2 continents. His key publications include Complexity, Organisations and Learning:  A Quantum Interpretation of Business (Routledge, 2006), Rethinking Growth: Social Intrapreneurship for Sustainable Performance (Palgrave, 2009 co-author Erna Oldenboom), Values Based Leadership in Business Model Innovation (Bookboon, 2013, co-author Erna Oldenboom) and Une Interprétation Quantique de l’Innovation (Editions Universitaires Européennes, 2017).  He is the Past Chair of the Association of African Business Schools (AABS). He is an astute photographer, and his life goal is to become a flamenco guitarist. 

^TOP


Rudy van Belkom | Senior Researcher at The Netherlands Study Centre for Technology Trends (STT)

Lezing | Spreker | Het internet is toe aan een upgrade

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudy van Belkom is toekomstonderzoeker en spreekt en schrijft over de impact van technologie op onze samenleving. De vraag is volgens hem niet welke toekomst we krijgen, maar welke toekomst we willen. Momenteel doet hij namens Stichting Toekomstbeeld Techniek (STT) onderzoek  naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie. Voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ontwikkelde hij de Technologie Kieswijzer, een special stemhulp over tech-gerelateerde onderwerpen. Maar liefst 30.000 mensen maakten er gebruik van. Zijn nieuw boek heet: 'Alive and Clicking: Er is hoop voor de democratie'. Eerder onderzocht hij de toekomst van artificiële intelligentie (AI) en ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI (Ethics Inc.).

^TOP


Lotte van den Berg | Regisseur

Workshopleider | Parlement der Dingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte van den Berg gebruikt de theatrale vorm om verhoudingen tussen mensen zichtbaar te maken, niet alleen binnen de muren van het theater, maar ook daarbuiten. Ze werkt in de publieke ruimte van steden over de hele wereld om juist daar zichtbaar te maken wat al is. Beelden, bewegingen en scènes worden met aandacht voor het detail teruggebracht tot de essentie. Van den Berg beweegt zich tussen de werelden van dans, theater, performance en film en creëert zo een open, zeer eigen stijl, die het publiek uitnodigt tot verschillende perspectieven en invalshoeken. 

^TOP


 

Marije Brom | Education Tech. Innovation coördinator | Hogeschool Rotterdam

Discussieworkshop Ondergedompeld, maar waarin? Immersive media en de toekomst
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Marije Brom is binnen Hogeschool Rotterdam verbonden aan het programma AI & Ethiek waar zij onderzoek en onderwijs rondom A.I initieert, ontwikkeld en met elkaar verbind. Binnen haar rol als onderzoeker doet zij onderzoek naar A.I gedreven ontwikkelingen binnen de creative industries. Specifiek is zij geïnteresseerd in de relatie tussen A.I gedreven agents en mensen en op welke manier content een bijdrage levert in het versterken van de interactie met & ceratie van acceptabele en waardevolle digital humans.

Voorheen werkte Marije als digitaal consultant/strateeg bij o.a. Jungle Minds, DPDK en IJsfontein. 

^TOP


Joris Cornielje | Digital Creative & Strategy 

Discussieworkshop Ondergedompeld, maar waarin? Immersive media en de toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital explorer with 1000+ bookmarks. Delivering inboxes full of future ready concepts by day to clients, drinking oatmilk in the metaverse by night. Let's discuss your e-commerce strategy and exchange TikToks.

^TOP


Heleen Elferink | Directeur Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie | Hogeschool Rotterdam

Vooruitblik: Een voor ons allen, allen voor een

 

 

 

 

 

 

Heleen Elferink is sinds 2017 directeur van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie aan de Hogeschool Rotterdam. Na een studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft werkte zij 20 jaar in het bedrijfsleven onder andere bij Ziggo en KPN in directie en managementrollen op het gebied van technologie innovatie. Bij de hogeschool zet zij zich in voor verbinding en samenwerking tussen de ICT opleidingen, de ontwerpopleidingen en hun toepassingsdomeinen, omdat technologie alleen betekenis heeft als het op een mensgerichte manier wordt ontwikkeld. (Digitale) inclusie is voor Heleen een van de belangrijkste speerpunten bij het opleiden van beroepsprofessionals voor een smart en sociaal Rotterdam. 

^TOP


 

Mark Frederiks | Managing Director 

Discussiepanel | Samenwerking in de exponentiële wereld

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een conceptueel denker, community- en businessbouwer met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van marketing, communicatie en sales. Mijn passies, energie en ervaringen liggen als partner in delen en verbinden, met als uitgangspunt ketenverkorting en nieuwe verdienmodellen. Ik verbind mensen met projecten en initiatieven, vooral wanneer je zoekt naar duurzame foodoplossingen of nieuwe verdienmodellen in de voedselketen.

^TOP


Mari Genova | Industrial Design Engineer | The Hague University of Applied Science

Workshopleider | Reframing innovation: Looking at business and technological opportunities from a nature inspired perspective

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Genova is a researcher at The Hague University of Applied Sciences. After graduating from Industrial Design Engineering as a scholar and assistant of Dr. ir. Laura Stevens, she continued working on projects which contribute to a sustainable future. She is driven by her belief that through Biomimicry and replicating nature's strategies that work, we can foster innovation towards a regenerative tomorrow. Next to her research work, Mari facilitates workshops in nature inspired design and innovation. Mari graduated on a project to help prevent ocean pollution from face masks. The filtration mechanism of the Manta Ray inspired her design of a sustainable filter with a high degree of filtration. 

^TOP


 

Zakia Guernina | Lid College van Bestuur | Hogeschool Rotterdam

Opening Internet of Things

 

 

 

 

 

Zakia Guernina is lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en verantwoordelijk voor een aantal onderwijsinstituten van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam zoals de Business School, het Digitale instituut en voor diverse kenniscentra en Centres of Expertise. Praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling van Centres of Expertise en de doorvertaling daarvan naar de arbeidsmarkt ontwikkelingen in diverse sectoren zoals de creatieve, digitale en technische sector maakt deel uit van haar portefeuille. 

Innovatie en digitalisering vormt de rode draad binnen haar loopbaan en is tekenend voor de rol die ze inneemt bij diverse instellingen, waaronder een aantal toezichthoudende en adviserende rollen bij organisaties zoals Muziekgebouw het IJ, BNNVARA maar ook bij het Topteam Creatieve Industrie en Stichting AINederland.

Binnen de Hogeschool is zij de strategische trekker van Human Centred AI, Immersive Tech (Science/Art) en Circularity. 

^TOP


Dr. ir. Tomasz Jaskiewicz | Lector | Hogeschool Rotterdam

Hackathon 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Jaskiewicz is lector bij het Kenniscentrum Creating 010. Tomasz is actief binnen het onderzoeksthema Civic Prototyping. Daarbinnen voert Tomasz onderzoek uit naar nieuwe toepassingen en methodes, tools en processen om mensen in de stad te betrekken in digitale innovatie van hun sociale en fysieke leefomgeving. Tomasz Jaskiewicz heeft een achtergrond in architectuur en stedenbouw en heeft praktische werkervaring met het ontwikkelen van experimentele architectuurprojecten, interactieve installaties en digitale ontwerptools. Tomasz heeft zijn MSc-diploma’s in architectuur en stedenbouw aan de TU Delft en aan de TU Gdansk gehaald. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft, aan de faculteit Bouwkunde waarin hij onderzoek deed naar tools en methoden voor het ontwerpen van adaptieve gebouwen. Sinds 2014 werkte hij als universitair docent bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, waar hij zijn onderzoek heeft gefocust op Explorative Prototyping als een strategie voor het omgaan met de complexiteit die inherent is aan het ontwerpen van interactieve omgevingen. Parallel daaraan heeft hij ook inhoudelijk onderzoek gedaan naar sociale praktijken binnen flexibele kantoorecosystemen en 'slimme' stadscontexten. Zijn onderzoek raakt thema’s zoals duurzaamheid, gedragsverandering, participatory design, IoT, AI en big data. Als lector Civic Prototyping is Tomasz zich aan het focussen op het betrekken van mensen in de stad in het ontwerp, de transformatie en de ontwikkeling van complexe socio-technologische ecosystemen.
^TOP

 

Joab de Lang| Cybersecurity strateeg |Gemeente Rotterdam

Lezing Track 5 Slimme & Sociale stad | Rotterdam Digitale Voorbeeld stad. Hoe dan? 

 

 

 

 

 

Ik ben Joab de Lang en binnen het CDO Office behartig ik de portefeuilles cybersecurity, privacy en ethiek. Hiervoor was ik CISO van de gemeente Rotterdam. Het is voor mij uitdagend om in plaats van met de interne organisatie, mij bezig te houden met de stad zelf.

Cybersecuritykennis inzetten op het niveau van een stad of een regio vraagt het besef dat cybersecurity slecht een middel is en de vaardigheid die kennis holistisch in te zetten. Net zoals je als persoon je energie voornamelijk inzet op je talenten in plaats van zwakheden. Zo werkt dat ook voor cybersecurity. Pak door op de maatregelen waar je sterk in bent. Bij het zorgdragen voor privacy van burgers is het belangrijk de privacywetgeving niet in te zetten als een wet die zwart wit voorschrijft wat wel en niet kan. In plaats daarvan is het zaak privacywetgeving in te zetten als een set van principes. Daardoor gaat het om hoe je oplossingen voor burgers mogelijk maakt. 

Behalve privacy zijn er in de brede zin ethische afwegingen aangezien digitalisering elk onderdeel van het leven raakt. Dit zijn geen afwegingen van een individu of je eigen organisatie, maar afwegingen van burgers en klanten. Zeker bij het werken voor een stad kun je burgers betrekken bij deze ethische afwegingen en zorgen voor draagvlak in de stad.

Werken aan Rotterdam als voorbeeldstad voor digitalisering betekent voor mij de mogelijkheid een aantal zaken recht te zetten. De digitale wereld is in een bepaald opzicht een wild westen. Hierdoor voelen burgers zich niet veilig. Verder worden de ethische waarden van monopolistische internetbedrijven opgedrongen aan burgers. Ik wil mij zodanig inzetten dat burgers weten dat hun grondrechten en eigen lokale ethische normen geld in een door de gemeente gefaciliteerde digitale wereld, waar zij weten dat degenen waarmee zij interacteren ook degenen zijn die zeggen dat zij zijn. 

^TOP


 

Derk Loorbach| Hoogleraar, Directeur |DRIFT BV | Erasmus Universiteit

Keynote spreker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derk Loorbach is gepromoveerd in transitiemanagement en heeft ruim 20 jaar ervaring op dit gebied. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op vragen rond sturing in transities en draagt actief bij aan wetenschappelijk debat en publicaties. Hij is daarnaast als adviseur en actieonderzoeker binnen allerlei transities actief (in de energiesector, mobiliteit, landbouw, de langdurige gezondheidszorg, de jeugdzorg en wijkontwikkeling etc.). Hij combineert hierin analytisch inzicht in transitiedynamiek met het actief aanjagen van gewenste transities richting duurzame toekomsten. Hij wordt nationaal en internationaal gezien als een van de leidende experts op dit gebied, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, en is een veelgevraagd spreker.

^TOP


 

Dr. Anja Overdiek| Lector Cybersocial Design | Hogeschool Rotterdam 

Trackleader | Moderator discussiepanel | Samenwerking in een exponentiële wereld 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Overdiek is lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010. Anja is actief binnen het onderzoeksthema “Design in the 21st Century”. Daarbinnen voert Anja onderzoek uit naar het ontwerpen van oplossingen voor complexe vraagstukken met het oog op maatschappelijke veerkracht door digitalisering. Anja is tevens Associate lector bij het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, waar ze zich heeft gespecialiseerd op living labs als omgeving voor de energietransitie. Eerder in haar loopbaan was ze manager Europa van een internationale ICT/telecom branding en communicatiebureau, en heeft met een eigen bedrijf transitieprocessen gefaciliteerd. Ze is in 1998 gepromoveerd aan de Freie Universität Berlin (Duitsland) met een onderzoek naar sociale bewegingen en hun kennisproductie. Sinds 10 jaar werkt ze samen met ontwerp onderzoekers aan maatschappelijke thema’s.

^TOP


 

Prof. dr. Paul Rutten| Lector Creative Business | Hogeschool Rotterdam 

Trackleader | Media, Openbaarheid & Cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Rutten is lector Creative Business bij Kenniscentrum Creating 010 en werkt op het breukvlak van creatieve industrie, digitalisering en innovatie. Veel van zijn studies hebben betrekking op de rol en betekenis van creatieve industrie en creatief talent voor de samenleving en economie. Paul Rutten is sinds 2012 verbonden aan Creating 010, vanaf 2015 tot en met 2019 als directeur. Voorheen was Rutten onder andere werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, Universiteit Leiden, Hogeschool INHOLLAND, Erasmus Universiteit, TNO en Radboud Universiteit. Daarnaast is Rutten lid van de programmaraad van CLICKNL, het topconsortium voor Kennis en Innovatie van de Topsector Creatieve Industrie en ambassadeur van de key enabling technologies (KEM's). 

^TOP


 

Meike Schipper| Freelance journalist & onderzoeker  

Discussiepanel n.a.v. lezing Rudy van Belkom | Track 4 Media, Openbaarheid & Cultuur 

 

 

 

 

 

Meike is freelance journalist en onderzoeker. Haar aandacht gaat uit naar sociaal-maatschappelijke thema's in relatie tot digitalisering, zoals digitale inclusie, discriminatie door data en algoritmes, en het vormen van je online identiteit. Tijdens haar studie New Media & Digital Culture (Universiteit Utrecht) deed ze uitgebreid onderzoek naar de samenhang tussen selfiefilters en genderidentiteit. Eerder werkte ze als communicatiemedewerker bij Waag, waar ze zich bezighield met de digitalisering van onderwijs en erfgoed, en als assistent editor bij Next Nature Network.

^TOP


 

Dr. Mark Scheper | Onderzoeksleider Data Supported Healthcare, Associate professor, docent (master) fysiotherapie, Post doc | Hogeschool Rotterdam

 Trackleader | Workshopleider | Data: it's not just a thing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mark Scheper is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper gespecialiseerd in complexe chronische ziekten bij kinderen en jongeren. Zijn onderzoeksgroep probeert data gedreven applicaties te ontwikkelen voor dagelijkse maar complexe zorg maatschappelijke problemen zoals registratie druk, vroeg detectie van ziekte op basis van latente bronnen van data en het creëren van data-architectuur die data ontsluit voor burger, onderzoeker en zorgprofessional. Met name het ontwikkelen van Learning Health Systems, non-invasieve monitoring en data ondersteunde beslisvorming systemen is de primaire focus. Daarnaast is hij associate professor bij Macquarrie University Sydney, bestuurslid tulips for child health en voorzitter van de landelijke expertise groep voor peri-operatieve zorg.

^TOP


Iskander Smit | Organisator ThingsCon, innovation director info.nl & visiting professor, TUDelft

Hackathon

 

 

 

 

 

 

 

Iskander Smit (@iskandr) is research director bij digital bureau INFP (info.nl), en founder van Cities of Things Foundation (citiesofthings.nl). Daarnaast is Iskander curator en voorzitter van Thingscon Nederland (thingscon.org). Thingscon is een wereldwijd initiatief om de ontwikkeling van eerlijke, verantwoorde en mensgerichte technologieën voor het connected products te onderzoeken en te bevorderen.

Cities of Things werd als onderzoeksprogramma gestart bij TU Delft waar Iskander in 2017 visiting professor was en in 2018 een Delft Design Lab startte. In 2021 is het onderzoeksprogramma Cities of Things een zelfstandige stichting. Activiteiten van de Stichting zijn onder andere de opzet van fieldslabs waar onderzoek en praktijk samenkomen, in Rotterdam, Amsterdam en München.

Iskander publiceert een wekelijkse nieuwsbrief Target_is_New (www.getrevue.co/profile/iskandr) en maandelijkse Cities of Things updates (www.citiesofthings.substack.com) en presenteert regelmatig conferenties (zoals SXSQ, Mobile  Monday, The Next Web, Thingscon, NRC Live, Reboot, Product Tank, Eday, Cross Media Cafe, Border Sessions, Dutch Design Week). 

^TOP

 

Peter Troxler| Directeur | Lector Revolutie in de Maakindustrie | Hogeschool Rotterdam

Vooruitblik: Een voor ons allen, allen voor een
Peter Troxler - Hogeschool Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Peter Troxler is lector en waarnemend inhoudelijk directeur van kenniscentrum Creating 010. Peter bestudeert de impact van nieuwe, digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en FabLabs) en de praktijk van “makers” en “fabbers” op de creatieve en de maakindustrie – de nieuwe paradigma’s van genetwerkt samenwerken, of businessmodellen die met open source principes zijn ontworpen.

Peter is opgeleid als technisch bedrijfskundige (PhD 1999, ETH Zurich). Hij heeft eerst in de fabriekautomatisering gewerkt –  industriële robots en CNC frees machines aan elkaar gekoppelt – later als design consultant in Zwitserland en als research manager in “knowledge technologies” aan de Universiteit van Aberdeen, Schotland (VK). In Nederland werkte hij bij Waag in Amsterdam, ondermeer aan Fab Labs, de Creative Commons licenties en de ontwikkeling van Open Design.

^TOP

 

Peter van Waart| Coördinator Smart & Social City | Researcher Smart & Participatory Cities | Hogeschool Rotterdam

Opening Internet of Things 
Peter van Waart - Hogeschool Rotterdam

 

 

 

 

Peter van Waart werkt bij Hogeschool Rotterdam als hoofddocent bij de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) en als onderzoeker bij kenniscentrum Creating010. Daarnaast vervult hij de rol van themacoördinator Smart & Social City voor de techniekinstituten van Hogeschool Rotterdam.

In zijn onderwijs en onderzoek aan de Hogeschool en zijn promotie-onderzoek aan TU Delft staat centraal hoe burgers kunnen worden betrokken in het ontwerpen van interactieve technologie in het publieke domein, zoals in de onderzoeksprojecten Waardering van de Smart City (Living Lab Scheveningen) en Participatory City Making.

Peter nam ook het initiatief tot evenementen als de Global Service Jam Rotterdam, de Rotterdam GovJam en de International Internet of Things Day Rotterdam, om mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk te verbinden.

^TOP

 

Elke Wennekers |Designer & ambtenaar | Gemeente Rotterdam

Discussie n.a.v lezing Rudy van Belkom

 

 

 

 

 

Elke Wennekers is designer én ambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Ze zet zich in om de overheid te laten werken volgens menselijke behoeften en waarden. Met een open houding en oprechte verwondering werkt ze aan de vraag hoe Rotterdam voorbeeldstad kan worden in een digitale wereld.

 


Jan Wester |Kwartiermaker Immersive Content | CLICKNL

Discussieworkshop Ondergedompeld, maar waarin? Immersive media en de toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wester is een onafhankelijke strateeg op directieniveau met uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en managen van complexe multi-stakeholder projecten. Hij bekleedde diverse managementfuncties bij zowel publieke als private organisaties. Jan begon zijn loopbaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar verlegde al snel zijn interesse naar de ICT en Creatieve Industrie en trad in dienst bij het Ministerie van Economische Zaken waar hij verschillende managementfuncties bekleedde. In 2008 werd Jan Wester benoemd tot ‘principal strategist’ bij TNO (toegepast onderzoek), voor e ontwikkeling van regionale innovatie-ecosystemen en digitale transformatie. Onlangs is hij aan de slag gegaan als  kwartiermaker bij CLICKNL (Topconsortium voor Kennis en Innovatie van de Topsector Creatieve Industrie) om een ​​grootschalig nationaal programma om de ontwikkeling en toepassing van Immersive Content te versnellen.

^TOP


Lotte Willemsen | Lector Communication in the Networked Society |Hogeschool Rotterdam

Discussieworkshop Ondergedompeld, maar waarin? Immersive media en de toekomst

 

Lotte Willemsen, auteur op Frankwatching

 

 

 

 

 

 

Lotte Willemsen is Lector Communication in the Networked Society bij het Kenniscentrum Creating010. Haar onderzoek heeft onder meer betrekking op de vraag hoe de samenleving, en de mensen en organisaties die hier onderdeel van zijn, kan digitaliseren met behoud van de menselijke maat, en de rol van communicatie hierbij. Haar projecten bevinden zich op het grensvlak van communicatie en technologie, met cross-overs naar verschillende domeinen zoals eBusiness, eHealth, en eGovernance. Veel van haar recente studies hebben betrekking op de waarde van digitale content en conversaties om mensen te betrekken, (ver)binden en te beïnvloeden. Lotte Willemsen promoveerde cum laude op de invloed van online conversaties, die plaatsvinden tussen organisaties en consumenten, en consumenten onderling.  Van 2012 tot en met 2015 was ze als assistant professor verbonden aan The Amsterdam School of Communication Research ASCoR, Universiteit van Amsterdam. In 2015 werd ze aangesteld als lector Crossmedia Business, Hogeschool Utrecht. Naast haar baan als lector werkt Lotte Willemsen als columnist voor Customer First. Daarnaast adviseert zij bedrijven om effectief gebruik te maken van data en evidence-based insights voor de ontwikkeling van producten en diensten die aanspreken op menselijk niveau.

^TOP