Hackathon 'City of Things'

Vrijdag 8 april | Innovatiecentrum VONK

Locatie: Innovatiecentrum VONK (Timmerhuis)

Halvemaanpassage 1, Rotterdam


Onderdeel van IoT Day Rotterdam 2022 is de hackathon 'City of Things'. Een 8-uur durend, aansluitend programma, waarin je aan de slag gaat met een IoT gerelateerd praktijkvraagstuk. We dagen je uit een mogelijke toepassing te bedenken voor een slim object die zich zelfstandig door de straten van het Rotterdam kan bewegen en een bijdrage levert aan een slimme en sociale stad. Creativiteit, innovatie, co-creatie, testen en veel lol staan centraal tijdens de hackathon.

Zin om een dag flink uitgedaagd te worden, meer te leren over IoT toepassingen en bijdragen aan een slimme en sociale stad? Doe dan mee met de hackathon ‘City of Things’.

 

 

Programma Hackathon 'City of Things' - vrijdag 8 april*

09.00-10.00u Inloop & teamindeling

10.00-12.00u Ontwerp & prototyping

12.00-13.00u Lunch & uitwisseling van ideeën

13.00-15.00u Prototypen testen in de straten van Rotterdam

15.00-16.00u Aanpassingen doen & presentatie voorbereiden

16.00-16.30u Naar Het Nieuwe Instituut

16.30-17.00u Presentaties @ Het Nieuwe Instituut

17.00-18.00u Borrel & prijsuitreiking

 

* Let op: het programma van de hackathon in VONK loopt parallel aan het programma in Het Nieuwe Instituut. Dat betekent dat je óf deelneemt aan het programma bij Het Nieuwe Instituut óf de gehele dag deelneemt aan de hackathon. We sluiten de dag gezamenlijk af in Het Nieuwe Instituut met een borrel en de prijsuitreiking.

 

Hackathon ‘City of Things’

De hackathon ‘City of Things’ draagt bij aan de ambitie van stichting Cities of Things om kennis over samenleven met intelligente zelfstandig opererende objecten in de stedelijke omgeving te vermeerderen en te verspreiden.

Om hier invulling aan te geven is er een ‘wizard-of-oz’ platform ontwikkeld van een zelfrijdend object, een ‘urban smart-thing’. Dit platform biedt de mogelijkheid om een prototype te maken waarmee wij als mens op afstand een AI-algoritme kunnen simuleren, besturen en met mensen in de omgeving laten communiceren. Voorbeelden van mogelijke prototypes zijn onder meer een mobiele vuilnisbak, interactieve straatbewegwijzering of een mobiele plant. Zie dit filmpje.

Tijdens de hackathon ga je aan de slag met het bedenken, ontwerpen en testen van een prototype van zo’n urban smart thing. Het prototype hoeft niet écht autonoom te werken, maar kan door een afstandsbediening worden aangestuurd. We dagen je vooral uit na te denken over de rol van het urban smart-thing op straat en in de samenleving waarbij je niet alleen kijkt naar het object zelf, maar juist naar de interactie met mensen op straat.

In een korte tijd bedenk en maak je met je team een prototype, waarna er voldoende tijd is om dit ook daadwerkelijk te testen op straat. Hoe reageren de inwoners van Rotterdam op het prototype? Je gaat met hen in gesprek en draagt daarmee bij aan het publieke debat over de rol van AI in steden. Denk dus niet dat je de hele dag achter een computerscherm zit. Juist niet! Je bent vooral aan het brainstormen, creëren en testen.

 

Waarom je dit niet wilt missen

Ontwerpen jij en je team het prototype met de grootste potentie? Dan wordt dat beloond met een geldbedrag van € 1000. Voor de tweede en derde plaats zijn er prijzen van €500 en €250 respectievelijk. .

Studenten uit het hoger onderwijs (HBO/WO) worden met name uitgenodigd om deel te nemen, maar ook teams of personen uit het bedrijfsleven of andere onderwijsgroepen zijn van harte welkom. Wanneer je je als groep aanmeldt, zorg er dan wel voor dat alle leden zich registreren via de aanmeldsite.

 

Achtergrond

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in steden om de efficiëntie te verbeteren van stedelijke diensten en infrastructuur. Ook zien we deze technologie meer en meer terug in verschillende soorten zelfstandig opererende objecten. We kennen allemaal de zelfrijdende personenauto's, wat slechts één voorbeeld is van een dergelijk gebruik van AI dat in het komende decennium steeds normaler zal worden in het straatbeeld. Er zullen ook autonome vuilniswagens komen, veiligheids- en verkeersagenten, reclame- en informatiebots, bestelwagens en nog veel meer...

Als burgers denken we zelden na over de impact die dergelijke autonome AI op ons dagelijks leven zal hebben, afgezien van de verbetering van alledaagse gemakken, zoals het comfort van zorgeloos rijden in een zelfrijdende auto of het ontvangen van snelle online bestellingen. Autonome objecten zullen op korte termijn echter invloed hebben op bijna elk aspect van ons leven, bijvoorbeeld:

· Ze zullen de openbare ruimte met ons delen;

· Ze zullen automatiseerbare banen overnemen (chauffeurs, verkopers, schoonmakers);

· Ze zal worden gebruikt om ons te controleren en regels en wetten af te dwingen (straatnaambordjes en toegangscontrole).

We kunnen niet volledig voorspellen wat de impact van autonome objecten op onze samenleving en steden zal zijn, maar we kunnen wel proberen om collectief de toepassingen van deze toekomstige technologie te voorspellen, te begrijpen en democratisch vorm te geven, zodat ze onze samenleving zo goed mogelijk dient.