Programma IoT Rotterdam 2021

Internet of Things 2021 heeft plaatsgevonden van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 april 2021. Op de hoogte blijven van onze evenementen? Houd onze sociale media kanalen in de gaten. 

 


Dinsdag 6 april: 'Ethiek in de Datagedreven Samenleving'

09.45-10.00u Inloop
10.00-10.15u

Dagopening door Geert Maarse

10.15-11.00u Lezing: 'Ethiek in tijden van dataïsme' - door Miriam Rasch 
11.00-11.30u Rondetafel: met o.a. Maaike Harbers en Kees Verhoeven
11.30-11.45u Afsluiting met Geert Maarse en Paul Rutten
12.15-13.15u Workshop: 'De slimme koelkast en de gevolgen voor de logistieke keten' - door Ben van Lier en Ivonne Lont
14.00-16.00u Workshop: 'Waardering van de Smart City' - door Maaike Harbers en Peter van Waart

 

Woensdag 7 april: 'Data en de Werkelijkheid'

09.45-10.00u Inloop
10.00-10.15u

Dagopening door Geert Maarse

10.15-11.00u Lezing: 'Datakwaliteit in de praktijk' - door Sunil Choenni
11.00-11.30u Rondetafel: met o.a. Mark Vermeer, Mao Lin Liao en Sunil Choenni
11.30-11.45u Korte pauze en terugblik op ochtend met Geert Maarse en Paul Rutten
11.45-12.45u Projectpresentatie: 'The Future of Digital Humans' - door Mao Lin Liao [ENG]
14.00-16.00u Workshop: 'Digital City and Digital Citizenship' - door Peter van Waart en Roland van der Heijden
14.00-16.00u Workshop: 'Maak het met Data' - door Manon Mostert- van der Sar

Donderdag 8 april: 'Innoveren met AI en Data'

09.45-10.00u Inloop
10.00-10.15u

Dagopening door Geert Maarse

10.15-11.00u Lezing: 'The force behind decision-making – data, wisdom, and the crowds' - door Annie Yang [ENG]
11.00-11.30u Rondetafel: met o.a. Innovation Quater, Peter Troxler [ENG]
11.30-11.45u Afsluiting met Geert Maarse en Peter Troxler
11.45- 12.15u Pauze
12.15-13.15u Projectpresentatie: 'From data to wisdom in innovation ecosystems' - door Walter Baets
13.30-14.00u Pauze
14.00-16.00u

Thema 'Rol van het HBO in het AI-innovatie ecosysteem'

Lezing: door Maaike Harbers. Het belang van reflectieve professionals en praktijkgericht onderzoek voor innovatie door middel van AI

Rondetafel: met Zakia Guernina (lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam), Eltjo Poort (CGI), Gerard Nijboer (Gemeente Rotterdam)

Studentenpresentaties

Rodetafel: met Lotte Willemsen (lector Communication in the Networked Society), Jasper Verbunt (RedKiwi), Bart Spée (Provincie Zuid-Holland)

14:00-16:00u Workshop: 'Maak het met Data' - door Manon Mostert- van der Sar

 

Vrijdag 9 april: 'Ontwerpen voor de Datasamenleving'

09.45-10.00u Inloop
10.00-10.15u 

Dagopening door Geert Maarse

10.15-10.45u Lezing: 'De kracht van data driven design' - door Kees Dorst
10.50-11.00u Pauze
11.00-11.30u Rondetafel: met o.a. Anja Overdiek, René van der Veer en Hermineke van Bockxmeer
11.30-12.00u

Lezing: 'De surveillancestaat: een gevaar, een kans, of een mythe?' - door Jurriën Hamer

12.00-12.30u Rondetafel: met o.a. Liesbet van Zoonen en Tomasz Jaskiewicz
12.30-12.45u Pauze 
12.45- 13.05u Projectpresentatie: 'Reverb Channel' - door Jasper Schelling
13.05-13.25u Projectpresentatie: 'Triple-N: News Needs and Notifications' - door Rutger Verhoeven
13.25-13.45u Rondetafel: met o.a. Paul Rutten, Rutger Verhoeven en Jasper Schelling
13.45u Pauze
14.00-16.00u Masterclass: 'Responsible Design for Networked Objects' - door Iskander Smit en Pieter Diepenmaat 
14.00-14.45u Lezing: 'Art-Driven Innovation in Practice' - door Lija Groenewoud [ENG]
14.45-14.55u Terugblik op een week IoT met Geert Maarse en Paul Rutten
14.55-15.00u Afsluiting IoT 2021 
15.00-16.00u Online netwerkborrel en netwerkcarrousel 

Programma dinsdag 6 april 2021


Lezing: 'Ethiek in tijden van dataïsme' - Miriam Rasch

NL| LEZING | DINSDAG 10.15-11.00u | LIVESTREAM

De groeiende honger naar data en nieuwe, ‘slimme' technologieën is te begrijpen als een verlangen naar controle en zekerheid. Als eenmaal alles in data is vertaald, zou het mogelijk moeten zijn voorspellingen te doen over de toekomst, zo klinkt de belofte. Automatisering op basis van data, van opsporing tot communicatie, neemt frictie weg en maakt ons leven steeds makkelijker. Inmiddels wordt duidelijk tegen welke prijs dat gebeurt, ecologisch, sociaal en politiek. Deze ontwikkelingen roepen dan ook uiteenlopende ethische vragen op: Wie bepaalt welke data worden verzameld en met welk doel? Is er nog ruimte voor (morele) betekenisgeving? Hoe zit het met de autonomie van de gedataficeerde mens? Is het eigenlijk wel mogelijk om de mens in een universele code te vertalen? Het dataïsme staat ook op meer fundamenteel niveau op gespannen voet met ethiek. Waar ethiek zich beweegt in een context van interpretatie en keuzevrijheid, probeert het dataïsme deze ethische onzekerheid weg te automatiseren. Dat biedt tegelijk zicht op de vraag wat burgers tegenover het dataïsme kunnen beginnen. 

 

Workshop: 'De slimme koelkast en de gevolgen voor de logistieke keten' - Ben van Lier en Yvonne Lont

NL | WORKSHOP |  DINSDAG 12.15-13.15u | MS TEAMS

De supermarktketen en -logistiek heeft altijd een focus op kostenbesparing en zit momenteel midden in een digitale transformatie. Door de introductie van Internet of Things in deze keten komt steeds meer data beschikbaar. Maar hoe kun deze data gebruiken, zodat je betere logistieke keuzes maakt?  

Na een korte presentatie over het verkennende onderzoek naar de innovaties als slimme koelkast, betalingen per telefoon en webshop gaan we in discussie. We presenteren een scenario met de mogelijke toekomstige keten, hoe deze beïnvloed wordt en de worstelingen van de partijen met de groei. De discussie betreft vervolgens vragen als ‘Van wie is eigenlijk de data die het IoT apparaat verzamelt?’ en ‘Hoe spelen privacy kwesties hier een rol?’ ‘Wat gebeurt er met de data die verzameld worden door het registreren van consumptiegedrag’. Zijn de gegevens puur instrumenteel in het verzorgen rondom de transacties en logistiek verbonden aan het 'vullen van de koelkast'? 

Doelgroep: geïnteresseerden in de supermarktketen en – logistiek en hier werkzaam in, maar ook docenten, studenten en onderzoekers. 

 

Workshop: 'Waardering van de Smart City' - Maaike Harbers en Peter van Waart

NL | WORKSHOP |  DINSDAG 14.00-16.00u | MS TEAMS

Verschillende steden experimenteren met het ontwerpen van slimme oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken op basis van de nieuwste technologieën. Denk aan een robot die zwerfafval verzamelt, slimme lichtpalen of digitale polsbandjes om gemakkelijk verloren kinderen terug te vinden. Dergelijke smart city-toepassingen vereisen niet alleen aandacht voor technologische oplossingen en de doelen van overheden, maar juist ook voor de beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers van een wijk.  

In deze interactieve workshop deelt Kenniscentrum Creating 010 resultaten van onderzoek naar de beleving van burgers ten aanzien van Living Lab Scheveningen. In het onderzoek zijn publieke en persoonlijke waarden van overheden en burgers in kaart gebracht, waarbij burgers en ambtenaren actief zijn betrokken bij het onderzoek. Deelnemers aan de workshop leren hoe je verschillende typen publieke en persoonlijke waarden kunt identificeren om rekening mee te houden in het ontwerpen van smart city-toepassingen.  

Programma woensdag 7 april 2021


Lezing: 'Datakwaliteit in de praktijk' - Sunil Choenni

NL | LEZING | WOENSDAG 10.15-11.00u | LIVESTREAM

De laatste jaren wordt in steeds meer organisaties data – en informatie-gestuurd gewerkt. In dit kader zijn de verwachtingen rondom de toepassingsmogelijkheden van big data hoog gespannen.  Het benutten van de potenties van big data brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Naast de privacy en ethische uitdagingen is datakwaliteit ook een belangrijke uitdaging.  Voor de data die gebruikt worden geldt “garbage in, garbage out”: als de kwaliteit van de data onder de maat blijkt te zijn, is de kans groot dat de uitkomst van de analyse ook onder de maat is.  In de presentatie gaan we in op volgende vragen beantwoorden.  Hoe voorkom je problemen met datakwaliteit? Hoe breng je de datakwaliteit in kaart en op orde? 

 

Projectpresentatie: 'Future of Digital Humans' - Mao Lin Liao

ENG | PROJECTPRESENTATIE | WOENSDAG 11.45-12.45u | LIVESTREAM

In de voorbije jaren heeft virtual reality een enorme vlucht genomen. Deze voordracht schetst de toenemende mogelijkheden om virtuele karakters te creëren: digital humans. Aan de hand van verschillende projecten en toepassingen uit de praktijk van het Rotterdamse bedrijf Reblika, onder meer gericht op de mode- en filmindustrie, worden verschillende aspecten van het fenomeen digital humans belicht. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het bekroonde project 'Sweetie' voor de Terre des Hommes.

   

Workshop: 'Digital City and Digital Citizenship' - Peter van Waart en Roland van der Heijden 

NL | WORKSHOP |  WOENSDAG 14.00-16.00u | MS TEAMS

De stad Rotterdam zal in de nabije toekomst een ‘digital twin’ hebben: een digitale, virtuele stad waarin men kan rondkijken, plannen en voorspellen, gebaseerd op data van de bestaande situatie. En met mogelijkheden om real-time (sensor)data en data over toekomstige situaties te simuleren en te visualiseren. In de workshop wordt getoond hoe ver deze ontwikkeling is en wat de mogelijkheden zijn. Er wordt bediscussieerd wat de rol van burgers in de de digitale stad kan zijn. Hebben burgers daar wel zin in en tijd voor? Of kunnen zij als digital citizen juist meer van invloed zijn op ontwikkelingen in Rotterdam? 


Workshop: 'Maak het met Data'- Manon Mostert- van der Sar

NL | WORKSHOP |  WOENSDAG 14.00-16.00u | MS TEAMS

Alles om ons heen is verbonden. Het lijkt misschien ingewikkeld en ver van je bed, maar het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Wil je een (beter) beeld vormen van deze slimme dingen? Ga er dan mee aan de slag!

Samen met Elise Beurden en Brian de Lange verzorgt Manon Mostert-van der Sar een workshop om een slim ding te bouwen wat data verzamelt en weergeeft. Tijdens deze workshop ga je een microcontroller gebruiken om je data te kunnen weergeven, maar ook om te reageren op en te communiceren met je data. Je kunt meedoen aan deze workshop zonder benodigde voorkennis. Vooraf installeer je de app Blynk op je telefoon zodat we online en offline verbonden zijn. Truth or Data? Doen! 


Programma donderdag 8 april 2021


Lezing: 'The force behind decision-making - data, wisdom, and the crowds - Annie Yang 

ENG | LEZING | DONDERDAG 10.15-11.00u | LIVESTREAM

How does your organization make decisions? Who makes decisions? In many companies, the highest paid person’s opinions (HiPPO) remain the fundamental of organizational decision-making. Intuitive decision-making works effectively, particularly, when the manager has great insight, extensive experience, and broad knowledge about an industry. Nevertheless, nowadays, the business environment becomes dynamic, customer behavior changes rapidly, and the complexity of management problems keeps increasing. Thus, analytical decision-making is preferred.  

Today, digitalization has enabled exponentially increased data, and state-of-the-art technologies have enhanced data storage and processing capabilities. As a result, firms have unprecedented opportunities to adopt data-driven decision-making. Substantial value can be unveiled from data by deriving insights from it. These insights can help companies optimize their business, such as pricing, customer segmentation, and cost management, or business model renewal. 

Meanwhile, not every company or business problem has ready-to-use data for decision-making. Sometimes, historical data, information, and knowledge are less relevant or even not available. How can a company make analytical decisions then? The company needs to aggregate the “wisdom of crowds”. The crowds, particularly front-line employees who work directly with new products and services and interact daily with buyers, sellers, and customers in the field, have the most relevant and updated information and knowledge required for decision-making. A prediction market is an elegant and well-designed method for capturing collective wisdom.  

In this talk, I would like to discuss how companies can make decisions based on data and collective intelligence. They demonstrate the salient rebalancing between the human and the machine and between the core and the crowds in digital transformation.   


Projectpresentatie: 'From data to wisdom in innovations ecosystems'

NL | PROJECTPRESENTATIE |  DONDERDAG 12.15-13.15u | LIVESTREAM

Ook innoveren wordt steeds meer data-driven. Methoden als growth hacking helpen bedrijven om de behoeften van de klant in hoog tempo te vertalen naar het volgende MVP (minimal viable product). De mogelijkheden van exponentiële digitale technologieën als IIoT, AI en data analytics lijken bijna grenzeloos. Maar moet alles wat kan ook worden gedaan? En hoe kunnen we data inzetten om niet alleen het mogelijke maar ook het goede te doen?

In het verlengde van de plannen voor een Next Economy start de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Gemeente Schiedam en lokale ondernemers met de Next University. Het doel van dit Living Lab is om de wijze van innoveren fundamenteel te veranderen door ondernemers en studenten mee te nemen op een transformational journey die een nieuwe invulling geeft aan het leren innoveren en leidt tot values-based innovation.

Lector Values-based Leadership Walter Baets neemt u mee op een transformationele reis naar de balans tussen data orientation en wisdom creation.

Een van de eerste projecten van Next University richt zich op het gebruik van Industrial Internet of Things (IIoT) ten behoeve van servitization. Hoe kunnen bedrijven gebruikmakend van deze digitale technologie hun productaanbod vertalen naar product-service-systems die niet alleen waarde creëren voor hun klanten maar ook bijdragen aan een circulaire economie.

Projectleider Koos Kerstholt legt uit wat het project beoogt te bereiken en hoe u als ondernemer kunt aanmonsteren voor deze transformationele ontdekkingsreis.


Thema 'Rol van het HBO in het AI-innovatie ecosysteem'

NL | LEZING, DISCUSSIE |  DONDERDAG 14.00-16.00u | LIVESTREAM

Succesvolle AI implementatie gaat verder dan alleen de ontwikkelingen van fundamentele AI-technologie. Het gaat juist om het toepassen van technieken uit de kunstmatige intelligentie in een specifieke context (zorg, retail, etc.). Dit noemen we 'Applied' AI. 

AI biedt veel innovatiekansen, maar organisaties missen kennis over de mogelijkheden van AI en over het toepassen van AI, om die kansen te kunnen benutten. Het ontbreekt vaak aan handvaten en methodologieën voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van AI-toepassingen. 

De impact van AI vereist daarom dat we andere denkkaders ontwikkelen binnen het onderwijs en ook kijken naar de vaardigheden die passen bij de snel veranderende relatie tussen mens en technologie. Onderzoek is hierbij noodzakelijk.

In deze middag staat de veranderende relatie tussen mens en technologie centraal en de rol van verantwoorde AI-toepassingen. Maaike Harbers neemt je mee in wat responsible applied AI betekent aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Aan de hand van studenten cases willen we laten zien wat er al gebeurd binnen de Hogeschool Rotterdam en sluiten we af met een tafelgesprek met o.a. Zakia Guernina en Lotte Willemsen.

 

Programma vrijdag 9 april 2021


Lezing: 'De kracht van data driven design' - Kees Dorst

NL | LEZING|  VRIJDAG 10.15-11.00u | LIVESTREAM

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op design om te helpen bij het aanpakken van de grote obstinate ('wicked') problemen waarmee onze steden en samenlevingen heden ten dage worden geconfronteerd. En terecht: door zijn open, inclusieve creatieve processen kan design een belangrijke rol spelen bij het creëren van de verandering die we in de wereld nodig hebben. Maar om dit te doen, zal het ontwerp moeten leren om te navigeren in deze hypercomplexe probleemgebieden, op basis van feedbackloops die datagestuurd zijn. 

Hoe ziet een nieuws soort 'hypercomplexiteit' gerichte ontwerppraktijk eruit, waarbij het creëren en gebruiken van gegevens in ontwerpprocessen wordt geïntegreerd? In deze lezing zullen we het Bioto-initiatief gebruiken als een baanbrekende casestudy om te laten zien hoe dit kan werken. 

 

Lezing: 'De surveillancestaat: een gevaar, een kans, of een mythe? - Jurriën Hamer

NL | LEZING|  VRIJDAG 11.30-12.00u | LIVESTREAM

In zijn lezing analyseert Jurriën Hamer, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, het hoog oplopende debat over de surveillancesamenleving. Dit debat is sterk gepolariseerd. Aan de ene kant worden we bestookt met waarschuwingen over surveillancekapitalisten die onze keuzes op afstand besturen en surveillancedictaturen die burgers onderdrukken. Aan de andere kant zetten critici kanttekeningen bij alle onheilskreten – misschien kunnen computers ons toch minder effectief sturen dan we denken. In deze lezing heldert Hamer het debat op. Wat is feit en wat is fictie? En wat kunnen we doen om een vrije en veilige digitale toekomst te realiseren? Daarbij gaat hij in op recent onderzoek en de laatste ontwikkelingen, zoals het nieuwe profileringsbeleid van Google, het recente UvA-onderzoek naar de effectiviteit van politieke micro-targeting en de escalerende Ransomware-aanvallen.

 

Projectpresentatie: 'Reverb Channel' - Jasper Schelling

NL | LEZING|  VRIJDAG 12.45-13.05u | LIVESTREAM

Reverb Channel is een datagedreven onderzoeksprogramma, dat zich richt op de impact van hedendaagse toepassingen van datamining en machine learning voor digitale nieuwsmedia (https://www.youtube.com/watch?v=4HJ3-Pt9snc). Het ontwikkelt een platform waarop professionals experimenten kunnen uitvoeren met data uit verschillende nieuwsbronnen. Het project is een initiatief van ACED, waarin wordt samengewerkt met diverse hoger onderwijsinstellingen, onder meer Hogeschool Rotterdam en en de Universiteit Leiden.

 

Projectpresentatie: 'Triple-N: New Needs and Notifications' - door Rutger Verhoeven

NL | LEZING|  VRIJDAG 13.05-13.25u | LIVESTREAM

Als je contact wilt maken met lezers, moet je ze toegevoegde waarde leveren. Daarvoor is een creatieve benadering van nieuws, vanuit een ander perspectief nodig. Het project Triple n: news need notifications helpt nieuwsorganisaties bij het kiezen van de juiste redactionele benadering voor hun ‘volgende verhaal’. Verhalen die verder gaan dan het vermelden van de feiten en wat er is gebeurd, zullen ervoor zorgen dat lezers terug blijven komen voor meer. Het project werkt aan het verbeteren van smart notifications, geïnspireerd door het gebruikersbehoeftenmodel ontwikkeld door BBC World Service (update me, keep me on trend, give me perspective, educate me, divert me, inspire me). We geloven oprecht in de benadering van gebruikersbehoeften en zijn ervan overtuigd dat het adopteren ervan klanten zal helpen om meer impactvolle verhalen te creëren, met een grotere betrokkenheid en een sterkere band met hun lezers. 

 

Lezing: Art-Driven Innovation in Practice - Lija Groenewoud

ENG | LEZING|  VRIJDAG 14.00-14.30u | LIVESTREAM

A time of radical technologies envisions thrilling foresights. Reality, however, is that we often have a naïve understanding of what technology does to society. Potential lies in taking social (care) and ecological (green) goals as boundaries. Collaborations on the intersection of art, technology and economics create the conditions needed to conceive valuable and responsible innovation opportunities. Through Art-Driven Innovation, In4Art explores new paths for progress. In their experimental projects with artists, they aspire to humanize technologies and economic systems.  

In this keynote session, In4Art co-founder Lija Groenewoud – van Vliet will introduce the Art-Driven Innovation method to achieve responsible innovations and take you behind the scenes of the Data Donation Register project, where we set out to rethink the ideas privacy and data ownership of IoT device generated data from a human-centred point of view.  

 

Masterclass: 'Responsible Design for Networked Objects' - door Iskander Smit en Pieter Diepenmaat

ENG | MASTERCLASS|  VRIJDAG 14.00-16.00u | MS TEAMS

Organised by ThingsCon as part of IoT Rotterdam 2021.

ThingsCon has been an active promoter of a responsible and human-centric Internet of Things for years now. At our conferences and Salons we shared knowledge and organised deep-dives. In 2018 we partnered with Mozilla to introduce the Trustable Technology Mark for producers of IoT devices, a trustmark with principles to design and produce responsible IoT products. To explore research and knowledge development we publish every year the RIOT report on the State of Responsible Internet of Things.  

In this masterclass we like to combine this knowledge in an applied design-workshop where we want to go beyond the discussion on the necessity of responsible design. By diving deeper in practicing the principles you will experience what are the real challenges and possibilities, what choices need to be made. The masterclass will be shaped as a design-sprint but instead of starting with a blank sheet, we take an existing smart product, unpack it and redesign applying the Trustmark principles. By having discussions on real solutions we will learn what is necessary. 

The masterclass coaches are experienced both in discussing the responsible IoT as organisers of ThingsCon, but also as practitioners in designing IoT product-service systems at the companies (INFO, DIEP) they work for.  

Program Masterclass (2 hrs): 

Introduction - 35 min
  • Meet participants 
  • Workshop method 
  • The case product  
  • Analysis of [Sonos] as case; unpacking; what happens 
  • Goals for redesign, dive into trustmark and context, translated to an overarching design goal (lifelong product, well-behaving) 

Break -     

10 min

 

Design sprint in 4 groups -

45 min

Every group focuses inspired by trustmark principle(s) and formulates design principles for case 
25 min Share design principles and integrate 
5 min Wrap-up 

Will provide some references to the participants before the masterclass. Reading is not mandatory though for participating.  

The masterclass will be open for 20 participants.