Onderwijsparade 23 maart 

for English see below

Onderwijs beweegt!

Het thema voor dit jaar wijst naar het enthousiasme waarmee we als HR-community actief zijn met het steeds verbeteren van ons onderwijs. En ondanks heel veel beleid, relatieve stilstand door corona en de spannende afwachting voor de nieuwe strategische agenda, gaan de docenten gewoon door met hun werk: onderwijs en onderwijs verbeteren. 

Dus: leer van je collega’s, veeg je agenda leeg, laat je studenten een andere keer terug komen, offer een deel van je vrije dag en schrijf in op veel sessies van de Onderwijsparade 2023! 

Dit jaar is de keynote spreker Ismail Aghzanay. Daarna zijn er maar liefst 65 sessies verdeeld over 5 rondes. Je kunt een sessie volgen binnen verschillende thema's, zoals Taal, AV, Inclusief, Onderwijsontwerp, Toetsing, Promoveren, Educational Design, Immersive Tech, Pedagogiek, Onderwijsontwerp, Ervarend Leren, Welzijn, etc.


Bekijk nu het Programma en meld je aan!

Over de Onderwijsparade
De Onderwijsparade is bedoeld als hogeschoolbreed podium om ervaringen met onderwijsvernieuwing te delen, in contact te komen met collega's van andere opleidingen, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar verder te helpen. Er gebeurt zoveel moois binnen de opleidingen, maar leren we ook hogeschoolbreed voldoende van elkaar? Leidende gedachte achter de Onderwijsparade is dus altijd het ontmoeten, het delen van kennis en ervaringen en het leren van elkaar.


Education moves

The theme for this year points to the enthusiasm with which we, as an HR community, are active in continually improving our teaching. And despite lots of policies, relative downtime due to corona and the exciting anticipation for the new strategic agenda, teachers just keep on doing their jobs: teaching and improving education. 

So: learn from your colleagues, clear your schedule, let your students come back another time, sacrifice part of your day off and sign up for many sessions of the 2023 Education Parade! 

This year's keynote speaker is Ismail Aghzanay. After that, there are as many as 65 sessions divided into 5 rounds. You can attend a session within different themes, such as Language, AV, Inclusive, Educational Design, Testing, PhD, Educational Design, Immersive Tech, Pedagogy, Educational Design, Experiential Learning, Well-Being, etc.

Come to the Onderwijsparade on March 23 with your colleagues and put being a learning organization into practice! View the program now and apply!
 

About the 'Education Parade'
The Onderwijsparade is intended as a university-wide platform to share experiences with educational innovation, to get in touch with colleagues from other study programmes, to exchange ideas and help each other along. There are so many wonderful things happening within the programmes, but are we also learning enough from each other at the university of applied sciences? The guiding idea behind the Education Parade is therefore always meeting, sharing knowledge and experiences and learning from each other.