Key note Ismail Aghzanay

De reden dat ik het verbinden, raken en inspireren van doelgroepen binnen en buiten het onderwijs belangrijk vind, is omdat ik op jonge leeftijd naar het speciaal onderwijs werd gestuurd. Ik was namelijk ‘onhandelbaar’ volgens docenten. Dit heeft geresulteerd in een lange schoolloopbaan. Na het speciaal onderwijs heb ik het VMBO-basisdiploma behaald. Hierna heb ik mbo niveau 2, 3 en 4 afgerond, om vervolgens de lerarenopleiding Engels op het hbo te volgen. Dit traject gebruik ik om jong en oud te motiveren en inspireren dat er altijd een uitweg is.

Inmiddels heb ik de prijs van Leraar van het Jaar R’dam 2018 en de Diwan Awards 2019, categorie onderwijs, gewonnen. Daarnaast heb ik de finale bereikt van het Cameretten Festival 2018, heb ik mogen spreken tijdens TEDxRotterdam 2019, zijn er artikelen over mij verschenen in onder andere het NRC en AD en heb ik mogen aanschuiven bij verschillende tv- en radioprogrogramma’s.

 

Key note Ismail Aghzanay

The reason I find connecting, touching and inspiring audiences inside and outside of education important is because I was sent to special education at a young age. After all, I was "unruly" according to teachers. This resulted in a long school career. After special education, I obtained the VMBO primary diploma. After this, I completed MBO levels 2, 3 and 4, and then followed the English teacher training program at college. I use this track to motivate and inspire young and old that there is always a way out.

Meanwhile, I have won the award of Teacher of the Year R'dam 2018 and the Diwan Awards 2019, education category. I have also reached the finals of the Cameretten Festival 2018, had the opportunity to speak at TEDxRotterdam 2019, articles about me have appeared in the NRC and AD, among others, and have had the opportunity to appear on various TV and radio programs.

23 maart 2023

14:00 - 14:10

Opening door Ron 

14:10 - 14:45

Key note Ismail Aghzanay

15:00 - 15:50

Sessies ronde 1

16:00 - 16:50

Sessies ronde 2

17:00 - 17:50

Sessies ronde 3

18:00 - 19:00

Pauze met hapjes en drankje

19:00 - 19:50

Sessies ronde 4

20:00 - 20:50

Sessies ronde 5

21:00 - 22:00

Borrel