za 02 januari 2021

08:30 - 09:15

Ontvangst met koffie en thee

09:15 - 09:25

Opening
Willem-Jan Molleman, vice-voorzitter NSTV

09:25 - 10:10

(titel nog toevoegen)
Prof.Dr. Erik Scherder & Ard Schenk

10:10 - 10:30

Verplaatsing naar workshops

10:30 - 12:00

Workshops, ronde 1

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Workshops, ronde 2

14:30 - 14:50

Verplaatsing naar plenaire zaal

14:50 - 15:25

Plenaire afsluiting - gesproken sportcolumn
Erben Wennemars

15:25 - 16:30

Afsluitende netwerkborrel