Hoe ziet de toekomst van de economie vanuit het perspectief van de ondernemer eruit?

We leven in turbulente tijden en dat geldt zeker voor de Nederlandse ondernemer. De afgelopen twee jaar was er veel onzekerheid met beperkende maatregelen rondom de coronapandemie. Toen dat voorbij leek zorgden de stijgende inflatie en tekorten aan productiemiddelen en arbeidskrachten voor nieuwe uitdagingen. De internationale verstoringen in handelsketens, de energietransitie en een dreigende recessie lijken richting 2023 die uitdagingen niet kleiner te maken. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de Nederlandse economie? En wat betekent dit voor de ondernemer in 2023?

Op 15 november komen we samen in Den Haag met experts uit de wetenschap, beleid, statistiek en praktijk en gaan we in op bovenstaande kwesties. We doen dit aan de hand van de nieuwste cijfers over de economische groei die gepresenteerd zullen worden door Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Daarnaast zal Martin Visser, journalist en columnist van de Telegraaf zijn visie op de huidige situatie geven met 'een schets over politiek en polder en zorgen die ondernemers hebben over de economische toekomst van ons land'.

Ook worden de nieuwste resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland gepresenteerd. Het belangrijkste cijfer is het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland. Wat zijn de ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het komende jaar? Samen met het ondernemerspanel bestaande uit Stefan Tax, vertegenwoordiger familiebedrijven Nederland, Josette Dijkhuizen, vertegenwoordiger vrouwelijk ondernemerschap, Kasper Buiting, beleidssecretaris van VNO-NCW en MKB-Nederland en Arend Kisteman, voorzitter Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) reflecteren we de uitkomsten en praten we over ervaringen uit de praktijk.

In een verdiepende expertsessie naar keuze denken we vervolgens met u na over onderwerpen als de arbeidsmarkt onder druk, de effecten van de energiecrisis op ondernemerschap en duurzame inzetbaarheid van ondernemers in 2023.

Denkt u mee?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit symposium. Een divers gezelschap bevordert het gesprek. Samen met u kunnen we vanuit verschillende perspectieven nadenken over de centrale vraag: 'Hoe ziet de toekomst van de economie vanuit het perspectief van de ondernemer eruit'?

Bekijk het programma en meld u direct aan. Tot 15 november op het CBS!