15 november 2022

12:00 - 13:00

Aankomst en lunch

13:00 - 13:10

Opening

Hank Hermans, plv. hoofddirecteur Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen CBS, Marjolijn Jaarsma, dagvoorzitter

13:10 - 14:10

Inleiding

Economische groei door Peter Hein van Mulligen & duiding door Martin Visser

14:10 - 14:30

Pauze

14:30 - 15:20

Presentatie

Conjunctuurenquête Nederland &  ondernemerspanel met o.a. Stefan Tax, Josette Dijkhuizen, Arend Kisteman en Kasper Buiting

15:20 - 15:40

Pauze

15:40 - 16:30

Expertsessie

1. Duurzame inzetbaarheid van ondernemers?! - Josette Dijkhuizen

2. Problemen stapelen zich op voor bedrijfsleven - Albert Jan Swart 

3. Meer ontspanning op de arbeidsmarkt in 2023? - Rob Witjes 

4. Hoe raakt de energiecrisis het bedrijfsleven? - Beer Pruijt & Guus Brouwer 

16:40 - 17:00

Afsluiting

Maarten Alders, directeur bedrijfsstatistieken CBS

17:00 - 17:30

Borrel