Raakvlakken

De aandacht voor het lichaam in de psychotherapie is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Vanuit SPIPA-NL, de vereniging voor sensorimotor psychotherapie (SP), juichen we dit toe. Vanuit verschillende disciplines zijn collega’s in het GGZ veld bezig om het SP gedachtegoed en de SP interventies te integreren in hun dagelijks werk.

Hoogste tijd om daarover uit te wisselen tijdens het

 2e SPIPA-NL congres op 11 oktober 2023 in Woerden.

Dit congres verwelkomt alle belangstellenden ook als die geen lid zijn van de vereniging.

Met keynotes van Tony Buckley en Renate Geuzinge aangevuld met parallelsessies door collega’s uit het veld gaan we ons die congres dag richten op de RAAKVLAKKEN van SP met andere methoden en stromingen in de GGZ. Meld je aan via het Aanmeldformulier, de locatie en het programma.

Arco di Piedras www.angelomoyano.com

 

Omschrijving

De aandacht voor het lichaam in de psychotherapie is in het afgelopen decennium flink toegenomen. In de zoektocht naar een effectieve behandeling van trauma is de afgelopen jaren een toenemende belangstelling voor de polyvagaal theorie, met daaruit voortvloeiend allerlei interventies vanuit meerdere disciplines. Peter Levine, Pat Ogden, Bessel van der Kolk en Onno van der Hart hebben de polyvagaal theorie van Stephen Porges geïntegreerd in hun werk. Tegelijkertijd liggen de hypothesen van de polyvagaal theorie in wetenschappelijke zin regelmatig onder vuur. Zo richt het huidig onderzoeksveld zich onder meer op de ontwikkelingen in de neurowetenschap van ‘predictive coding’. Dr. Lisa Feldman-Barrett Feldman (neurowetenschapper, psycholoog en onderzoeker op het vlak van emoties) oppert dat het brein constant voorspellingen doet welke sensaties gaan komen en waar ze vandaag komen. Daarin maakt het brein als gevolg van trauma voorspellingsfouten, die niet altijd gecorrigeerd worden. Traumagerelateerde symptomen zouden daar een gevolg van kunnen zijn.

 

In de klinische praktijk zijn wij als therapeuten in het bijzonder geïnteresseerd in de praktische toepasbaarheid en effectiviteit van wetenschappelijke inzichten. Als bij trauma, stress en hypersensitiviteit het brein gedomineerd wordt door incorrecte voorspellingen van het brein, hoe kunnen wij als hulpverleners dan onze cliënten hierin bijstaan? Wellicht is het op basis van bovenstaande preciezer om te stellen dat “The brain keeps the score and the body is the scorecard”.

Vanuit de Sensorimotor Psychotherapy (SP) van Pat Ogden, werken wij vanuit een bottom-up benadering (het lichaam als ingang) aan het veranderen van kernovertuigingen en genoemde voorspellingen van het brein. Als lichaamsgerichte therapeuten richten wij ons op het opdoen van nieuwe (micro-)ervaringen van cliënten, waarmee het brein flexibel kan worden en maladaptieve patronen kunnen worden doorbroken. Naast het aanleren van zelfregulatie en het omgaan met hyperregulatie, hebben cliënten strategieën nodig om interesse, opwinding en zelfs spel aan te wenden wanneer sprake is van hyporegulatie (en dissociatie). De therapeutische relatie is hierin essentieel. Samen onderzoeken we mindfull wat er in het hier en nu gebeurt m.b.t. het lichaam, gedachten en emoties wanneer cliënt terugdenkt aan een zeer beladen moment. Een cliënt kan zo de instinctieve, defensieve reacties traceren en samen met de therapeut een weg vinden om deze te reguleren (coregulatie). Ook andere lichaamsgerichte benaderingen lenen zich hier goed voor. Het veld is in beweging en als therapeut zelf nieuwsgierig zijn, open blijven staan voor ontwikkelingen en geïnspireerd worden is een vorm van goede zelfzorg.

 

Toegekende accreditatie

NVP:      6 pnt
NIP K&J/OG:
                herregistratie 2 pnt
                behandeling: 0.5 pnt
                diagnostiek: 0.5 pnt
NIP -lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
                Diagnostiek en indicatiestelling: 1 pnt
                Interventievaardigheden: 5 pnt
Register Vaktherapie, beroepsspecifieke bij-en nascholling vooraf geaccrditeerd: 6 punten
FGzPT, specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 5 punten
VPEP bij- en nascholing: 6 punten
NVvP: in aanvraag

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren