07 oktober 2022

09:00 - 09:30

ontvangst 

09:30 - 09:45

opening van het congres door de voorzitter van de VPeP, Juliette Becking

09:45 - 10:45

keynote Van toen naar nu

Nini de Graaff, Juliette Becking & Greet Vanaerschot

10:45 - 11:15

PAUZE

11:15 - 12:15

workshopronde 1

12:15 - 13:30

LUNCH

13:30 - 14:30

workshopronde 2

14:30 - 15:00

PAUZE

15:00 - 15:45

keynote Hoe de lens van de affectieve neurowetenschap helpt om psychologische problemen en de werkzaamheid van persoonsgerichte-experiëntiële therapie te begrijpen

Greet Vanaerschot 

15:45 - 16:15

- presentatie factsheet 

- 25-jarige Nederlands-Vlaamse samenwerking tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

16:15 - 17:00

keynote Het cliëntgerichte gedachtegoed als anker voor de Nederlandse ggz 

Anton Hafkenscheid

17:00 - 18:00

BORREL & MUZIEK

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren