Renate Geuzinge 

Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut,, supervisor/leertherapeut NVP/VPEP en gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze schreef samen met een aantal voormalige collega’s van het Top Referent Traumacentrum in Assen het boek ‘Echo’s van trauma’ (2017). Renate is oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB). Ze doceert aan verschillende opleidingsinstellingen in Nederland en België. Renate is redacteur van ons tijdschrift, het Tijdschrift Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. Op dit moment volgt Renate een promotietraject aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich op de rol van de sociale omgeving in de traumatisering van mensen die werkzaam zijn in hoog-risico beroepen. 

Remolindo

Herman Peenstra speelt eigenlijk geen accordeon, hij is accordeon. Al spelend lijkt hij vergroeid met zijn instrument en via de accordeon kan hij hele verhalen vertellen. Het gevoel voor wereldmuziek heeft zich bij Herman mogelijk het meest ontwikkeld tijdens de vele reizen die hij maakte met de onafscheidelijke accordeon in zijn rugzak.

Marcel Prins hoorde als jongetje ooit een zigeunergroep spelen in het oude Oost Europa en toen was duidelijk 'dit wil ik ook'. Melodieën spelen op zielsniveau en met passie. De viool is een oud instrument dat je terugvindt in bijna alle culturen. Daardoor ben je nooit uitgeleerd en zijn er altijd nieuwe melodieën en speelwijzen te vinden.

Herman op accordeon en Marcel op viool spelen al 30 jaar samen. Beiden verbonden met muziek uit alle windstreken. Dat stimuleert een open blik naar de wereld met haar diverse culturen, waarbij landgrenzen volledig vervagen.

Remolindo betekent roeispaan en dat vertalen wij naar roeien met de muzikale riemen die je hebt. Het doel is om zo sprankelend en divers als mogelijk is onze muziek te spelen en het publiek mee te nemen.

Greet Vanaerschot 

Greet Vanaerschot, klinisch psycholoog en Dr. in de Psychologische Wetenschappen. Professor in de psychotherapie, Universiteit Antwerpen, coördinator van de Postgraduaat opleidingen in de Psychotherapie UA, hoofddocent Psychotherapie opleiding RINO Utrecht. Publiceerde over empathie en empathische processen bij verschillende cliëntproblematieken, en was redacteur van meerdere handboeken: Handboek Gesprekstherapie(2008);  Empathie. Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten(2015); Supervisie als Proces (2021). Over het Panksepp model over emotieverwerking in het brein publiceerde in het Leerboek Psychiatrie (2016) en geeft hierover lezingen in opleidingen, studiedagen en congressen.

Juliette Becking

 Juliette Becking is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Als eerste EFT-trainer in Nederland heeft ze in 2019 EFTiN opgericht, het opleidingsinstituut voor Emotion Focused Therapy in Nederland. De oprichting kwam voort uit de wens om Emotion Focused Therapy in Nederland een breder draagvlak te geven. In 2017 trad ze toe tot de Board van isEFT, de International Society for Emotion Focused Therapy. Daarnaast geeft ze cursussen cliëntgerichte psychotherapie binnen de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Naast opleider is ze supervisor en leertherapeut. Vanaf begin 2022 is ze voorzitter van de VPeP.

Nini de Graaff 

Nini de Graaff is  supervisor en leertherapeut van de VPeP  en focustrainer.  Ze  was hoofddocente cliëntgerichte psychotherapie bij RINO Zuid en was een van de initiatiefnemers van de regionale werkgroep in  Brabant van de VPeP.  Ze heeft als lid van de Cox-groep vele jaren focusingworkshops in Nederland  mede georganiseerd.  Daarnaast heeft ze regelmatig focusingcursussen en -workshops gegeven zowel bij RINO Zuid, Duitsland en Oostenrijk als in eigen praktijk. Ze was een van de vertalers van het boek van Bala Jaison: ”Experiëntiele en kortdurende therapie geïntegreerd”. Nini heeft een Counselings- en Focusingpraktijk in Heusden.

Anton Hafkenscheid

Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog-psychotherapeut, verbonden aan Arkin/Sinai Centrum, Joodse ggz. Hij is auteur van de monografieën De Therapeutische Relatie (2014, volledig herziene uitgave: 2021) en Beter worden in je Vak: Systematische Zelfreflectie voor Professionals in de GGZ (2018). Hij is docent aan diverse postdoctorale opleidingen (RCSW Nijmegen, Centrale RINO Groep Utrecht, PPO Groningen, Katholieke Universiteit Leuven). Daarnaast is hij supervisor/leertherapeut van de VPeP, VGCt en NVP en redactielid van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Hij is de winnaar eerste Wim Trijsbrugprijs van de NVP.         

Dion Van Werde 

Dion Van Werde coördineert het Pre-Therapy International Network, publiceert en geeft internationaal opleiding en supervisie in Pre-Therapie. Daarnaast werkt hij deeltijds bij de dienst Arbeitsintegration van het BBW-Neckargemünd in Heidelberg/Rohrbach (Duitsland) met mensen met multipele problematieken. Hij is supervisor van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie & Counseling (VVCEPC) en redactielid van ‘Person-Centered & Experiential Psychotherapies’.

Ynke van Zuidam 

Ynke van Zuidam is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Haar werkwijze is  geworteld in de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. Specifiek aandachtsgebied is het lichaamsgericht werken waarbij ze gebruik maakt van de neurobiologische inzichten op gebied van hechting en (vroeg kinderlijk) trauma. Ze is persoonsgericht experiëntieel en focus oriënted psychotherapeut en getraind in sensorimotor psychotherapie.
“Wanneer het impliciete belichaamde weten expliciet wordt en bewerkbaar in de hier-en-nu ervaring, ontvouwt er zich iets van meer betekenis. Het raakt mij elke keer wanneer ik, in de therapeutische relatie, daar getuige van ben.”

Bert Krapels 

Bert Krapels (1951) (psychotherapeut, klinisch psycholoog) is 40 jaar werkzaam in de GGZ  bij instellingen voor ambulante zorg en de laatste 20 jaar als vrijgevestigde. Zijn cliënten bestrijken de leeftijdsrange van 5 tot 80 jaar. Zijn inspiratiebronnen zijn: Carl Rogers, Eugene Gendlin,  Carl Jung,  Margret d’Arcais Francine Shapiro, Pat Ogden, Janina Fischer, Bruce Perry, Deb Dana.

Maud van Thiel 

Maud van Thiel studeerde gezinssociologie en specialiseerde zich in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Op latere leeftijd studeerde zij psychologie en volgde daarna de postdoctorale opleiding tot cliëntgerichte psychotherapeut. Zij werkte gedurende tien jaar bij uiteenlopende afdelingen van een grote ggz-instelling. Sinds 2003 werkt van Thiel zelfstandig in haar praktijk 'OYA Psychotherapie en Coaching voor Hoogbegaafde Volwassenen'. In 2007 ontwikkelde zij het 'Delphimodel Hoogbegaafdheid'. Maud was initiatiefneemster (2009) en eerste voorzitter van het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen en oprichtster van het Landelijk Samenwerkingsverband Hoogbegaafde Volwassenen (2012) in de GGZ. Momenteel volgt zij de opleiding tot advanced practitioner Shamanic Energy Medicine bij Alberto Villoldo. 

Marcella Luiken

Marcella werkt als GZ-psycholoog in opleiding bij een persoonsgerichte instelling in Eindhoven. Ze heeft haar passie gevonden in het persoonsgericht, experiëntieel werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ze is in opleiding tot EFT-therapeut waarbij de uitdaging ligt om op creatieve wijze de vertaalslag te maken naar kinderen en jongeren. Het écht samen met de kinderen en jongeren exploreren naar wat werkt in therapie is wat haar energie geeft.

Doortje Borst-Determann

Doortje is persoonsgericht-experiëntiëel psychotherapeut. Tevens is ze in opleiding tot EFT-therapeut en EMDR-practitioner. Ze werkt met zowel kinderen, adolescenten als volwassenen in een SGGZ-instelling in Rosmalen. De kracht van experiëntiële interventies binnen een veilige behandelrelatie doet haar telkens weer verbazen. Met deze beweegreden is ze zich momenteel verder aan het specialiseren in EFT. De toepassing van deze methodiek binnen de doelgroep kinderen en adolescenten heeft dan ook in het bijzonder haar interesse.

Jos Govers

Jos Govers werkt als psychotherapeut vooral met adolescenten en volwassenen die worstelen met zelfbeeld,  emotieregulatie en (vroegkinderlijk) psychotrauma. Oorspronkelijk werkte hij vanuit een psychodynamisch kader. In zijn zoektocht naar het minder praten over en meer ervaren, kwam hij uit bij de emotion focused therapy. Met de experientiele technieken lukt het om met de client in de kamer de emoties te reguleren en te veranderen.

Pieter de Roij 

Pieter de Roij is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Na zijn werk bij de Viersprong en Breburg (met mensen die op vrijwel alle levensgebieden in hun leven waren vastgelopen) richt hij zich nu met name op zijn eigen praktijk. Daarnaast is Pieter docent persoonsgerichte psychotherapie bij Rino-Zuid. Een aanvulling in zijn eigen woorden: “Zelf blijf ik graag leerling. Zo hebben de Leuvense rogerianen me afgelopen jaar ingevoerd in het experiëntieel-existentiële model”.

Claude Missiaen 

Claude Missiaen is klinisch psycholoog, cliëntgericht/experiëntieel, existentieel en focusing oriented psychotherapeut. Staflid van de opleiding Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie aan de KU Leuven waar hij vooral de existentiële en experiëntiële modules verzorgt. Door het Focusing Institute van New York is Claude gecertificeerd als Focusing Oriented Psychotherapist, Focusing Trainer en Coördinator. Daarnaast heeft hij een eigen psychotherapie- en supervisiepraktijk in Vlaanderen (Leuven). Hij geeft regelmatig workshops in diverse centra in Vlaanderen, Nederland en Polen (Warschau). Hij is ook mede zaakvoerder van QIT (Quality in treatment), digitaal kompas voor de therapie van de toekomst.

Catheleyne van der Laan

Catheleyne van der Laan is vrijgevestigd experiëntieel psychotherapeut. Zij is geschoold in EFT en AFT en werkt met cliënten met complexe problematiek. Zij is altijd op zoek naar het verhaal achter de classificatie en schreef hierover het boek Ongemerkt verder (SAAM uitgeverij). Verder schrijft zij blogs en columns, ondermeer voor het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

Árpi Süle

Árpi Süle  is klinisch psycholoog, cliëntgericht psychotherapeut en supervisor. Hij werkt deeltijds bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel en is betrokken bij de Postgraduaat- opleiding cliëntgerichte psychotherapie aan de KU Leuven als leertherapeut. Hij is sinds 2019 hoofdredacteur van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Bettina Jacobsen 

Bettina Jacobsen is psychiater en persoonsgericht psychotherapeut, supervisor en leertherapeut van de vereniging VPEP en betrokken bij onderwijs aan psychiaters in opleiding. 

Zij werkt meer dan 15 jaar als psychiater binnen een ACT-team vroege interventie psychose, zorgmijding. Daarnaast is zij programmaleider psychose en ernstig psychiatrische aandoeningen bij Pro Persona Nijmegen. Zij heeft bijgedragen aan het schrijven van meerdere handboeken. 

De medische kant (het ‘biopsychosociaal model’) van haar vak combineert ze met haar geloof in evenwaardig contact, groeigerichtheid en vertrouwen in herstel en hierin met name in het belang van een goede therapeutische relatie.

Peter Vroegop 

Peter Vroegop is klinisch psycholoog – psychotherapeut en is werkzaam geweest in de K.M. (hoofd bijzondere pycho diagnostische keuringen in de medische dienst), het Jeroen Bosch ziekenhuis (hoofd afdeling klinische- en kinderpsychologie),  I.M.P. , Riagg, GGZ (psychotherapeut) en was opleider-docent cliëntgerichte psychotherapie bij Rino-zuid en hoofd counseling Helen Dowling Instituut. Peter publiceert op het gebied van ontwikkeling van keuringsmethodiek, duikangst, psycho-oncologie, chemotherapie en spiritualiteit in relatie tot psychotherapie, onder andere in het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

Nicole Verwegen

Nicole Verwegen is klinisch psycholoog-psychotherapeut en als zodanig werkzaam geweest in de ziekenhuis-setting als in de ambulante GGZ; met de doelgroepen K&J en volwassenen.  
In 2011 heeft zij een vrijgevestigde praktijk gestart: Achter de Muur – Praktijk voor Psychotherapie. Nicole is supervisor en leertherapeut VGCT en NVP en (hoofd)docent geweest in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog K&J. Na een aanvankelijke bekwaming in de cognitieve gedragstherapie, is deze richting de laatste jaren verlegd naar verdieping in de PEP, omdat deze richting aansluit bij haar groeiende persoonlijke affiniteit met onderwerpen als levensvragen, universele waarden, zingevingsvraagstukken. 

Ineke Scholten

Ineke Scholten is EFT-couples-registertherapeut en EFT-couples registersupervisor. Zij werkt na de beëindiging van haar actieve loopbaan als relatie- en gezinstherapeut, nog als supervisor en leertherapeut. Ineke vindt veel voldoening in het overdragen van datgene wat voor haar zo waardevol is gebleken in therapie en supervisie. Zij geeft trainingen en schrijft voor collega’s over het boeiende vak waarbij het accent ligt op het verfijnen van experiëntiële vaardigheden. Ineke schreef een boek: Vooruit struikelen (mei 2022) in therapie en supervisie; het verfijnen van ervaringsgerichte therapie (Uitgeverij EFT Nederland). 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren