Welkom

Is kindermishandeling altijd strafbaar of niet? Het komende jaarcongres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) staat in het teken van deze vraag. Het congres, dat op 13 februari 2020 in Utrecht wordt gehouden, is bedoeld voor alle medische en juridische professionals die in hun werk te maken hebben met kindermishandeling.

Thema: Strafbare Kindermishandeling of niet?

De definities van kindermishandeling in de medische en in de juridische wereld zijn niet gelijk. Bij een vermoeden van kindermishandeling is het in de medische wereld van belang in te schatten of het letsel accidenteel (per ongeluk) of niet-accidenteel (toegebracht) is.

Deze inschatting is voor het strafrecht ook relevant, maar zegt niets over verwijtbaarheid. En dat is juist voor de wet van belang. Zo kunnen accidentele letsels verwijtbaar, en niet-accidentele letsels juist niet verwijtbaar zijn ontstaan. 

Hoog tijd om deze verschillende definities van kindermishandeling eens samen te positioneren.

Start van het congres: 09.00 uur
Bij de opening verzorgt
Minister voor Rechtsbescherming, drs. S. Dekker een inleiding.
Einde van het congres: 16.30 uur met aansluitend een borrel

Schrijf je in voor het LECK-congres 2020!
Het LECK-congres is toegankelijk voor alle medische en juridische professionals die adequaat onderzoek, een adequate duiding van letsels en goed samenwerken bij een vermoeden van kindermishandeling belangrijk vinden. Meer informatie en inschrijven via Aanmelden

Het organisatiecomité
Dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog, hoofd Landelijk psychotraumacentrum & Centrum Seksueel Geweld
Femke Kamberg, coördinator Stichting LECK
Dr. Mascha Kamphuis, arts MG-jeugdarts KNMG,
medisch directeur Stichting LECK
Drs. Wouter Karst, forensisch arts NFI, LECK-forensisch arts, voorzitter congrescommissie
Judith Kuijpers, directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Mr. Eva Kwakman, afdelingshoofd bij CVOM, OM
Mr. Manon Pont Msc, projectleider aanpak kindermishandeling, Politie
/per 1-1-2020 beleidsadviseur Jeugd
Wanda van der Vaart-Fiers, secretaresse Stichting LECK

Volg ons op Twitter via @HetLECK

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren