Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik:  kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, klinisch psychologen, maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.

En ook zorgprofessionals vanuit het strafrecht met specifieke aandacht voor kindermishandeling zoals justitie, rechters en advocaten.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren