13 februari 2020

08:30 - 09:00

Ontvangst

09:00 - 09:05

Welkom
Dr. M. Kamphuis (Mascha), medisch directeur LECK, dagvoorzitter

09:05 - 09:20

Inleiding
Drs. S. Dekker (Sander), Minister voor Rechtsbescherming

09:20 - 09:35

LECK advies bij strafbare kindermishandeling
Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise), voorzitter LECK, kinderarts sociale pediatrie UMCU
 

09:35 - 10:05

De grenzen van strafbare kindermishandeling
Mr. L. van der Werff (Lisette), Officier van Justitie Openbaar Ministerie arrondissementsparket Oost-Nederland

10:05 - 10:30

Het jongetje in de kist of hoe gewoon het wordt mishandeld te zijn
Mr. C.P. Dronkers (Carlo), Sr Officier van Justitie, Coördinerend Officier van Justitie jeugd en jongeren Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland

10:30 - 11:00

Koffie/thee pauze

11:00 - 11:30

Veiligheid voor nu en later!
I. Smeets (Inge), Liaison Zorg en Veiligheid Politie Eenheid Limburg
M. Vrancken (Michelle), Manager Veilig Thuis Noord en Midden Limburg
A. Kemp (Annemarie), Officier van Justitie Parket Limburg

D. Oudenhoven (Daphne), Geregistreerd professional Veilig Thuis Noord en Midden Limburg
Drs. J. Valks (José), Vertrouwensarts Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg

11:30 - 12:00

Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: nieuwe grondslag voor het uitwisselen van informatie
Mr. dr. M. Sombroek-van Doorm (Mirjam), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

12:00 - 12:30

Het verhoren van kinderen bij een vermoeden van strafbare feiten
Drs. K. Dekens (Karina), recherchepsycholoog en docent, Politieacademie

12:30 - 13:15

Lunchpauze

13:15 - 14:05

Parallelsessie 1, keuze uit sessie 1, 2, 3 of 4 (graag een keuze maken op het aanmeldformulier)

1. Wat kunnen politie, advocaat en psycholoog betekenen voor ouders van een zedenslachtoffer?
Y. van Mastrigt (Yet), zedenexpert Nationale Politie
Mr. R. Korver (Richard), advocaat, Richard Korver advocaten
Dr. I. Bicanic (Iva), klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld en Landelijk Psychotraumacentrum WKZ


2. OutStanding Child Abuse Research selections (OSCARS)
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI/LECK forensisch arts

3. De GGD’en en FMEK
P. van den Broek (Pepijn), Programmamanager Programma FMEK, GGD GHOR Nederland
Drs. P.H. Voskuil (Paulien),
Jeugdarts/forensisch arts KNMG, GGD Groningen

4. Interventie na 1e acute situatie/strafrechtelijke veiligheidsmaatregel
A. Hoeksema (Anne), Verslavingsreclassering GGZ
J. Kuijpers (Judith), Directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Drs. B. Poldervaart (Bianca), Landelijk Adviseur Beleid RvdK

14:10 - 15:00

Parallelsessie (2 rondes, dus 2 keuzes uit sessie 1, 2, 3 of 4 (graag de keuze maken op het aanmeldformulier))

1. Wat kunnen politie, advocaat en psycholoog betekenen voor ouders van een zedenslachtoffer?
Mr. R. Korver (Richard), advocaat, Richard Korver advocaten
Dr. I. Bicanic (Iva), klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld en Landelijk Psychotraumacentrum WKZ
Y. van Mastrigt (Yet), zedenexpert Nationale Politie

2. OutStanding Child Abuse Research selections (OSCARS)
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI/LECK forensisch arts

3. De GGD’en en FMEK
P. van den Broek (Pepijn), Programmamanager Programma FMEK, GGD GHOR Nederland

4. Interventie na 1e acute situatie/strafrechtelijke veiligheidsmaatregel
A. Hoeksema (Anne), Verslavingsreclassering GGZ
J. Kuijpers (Judith), Directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Drs. B. Poldervaart (Bianca), Landelijk Adviseur Beleid RvdK

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:15

Kindermishandeling levenslang
Prof. dr. L.R.A. Alink (Lenneke), Professor of Forensic Family Sudies, Scientific Director Institute of Education and Child Studies Universiteit Leiden, Instituut Pedagogische Wetenschappen

16:15 - 16:30

Muzikale samenvatting van de dag
Dominique Engers en Maarten Ebbers

Dr. M. Kamphuis (Mascha), medisch directeur LECK en dagvoorzitter

16:30 - 17:30

Borrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren