Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling
  • Nederlands Huisartsen Genootschap 
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 

eventregistratie
 eventregistratie