Onderwijsparade 26 maart 

for English see below

Ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek inrichten voor de samenleving van morgen. Dat is de ambitie die we met de Strategische Agenda hebben. Maar hoe zet je die stap vooruit?

De jaarlijkse Onderwijsparade is de manier om inspiratie op te doen en kennis te delen met collega's. De aankomende editie is op dinsdag 26 maart van 14.00 - 22.00 uur, locatie RBS Kralingse Zoom.

'New energy, boost your education' 
i
s het thema van de aankomende Onderwijsparade. Dat zie je terug in het programma met onder andere de opening door onze voorzitter Sarah Wilton-Wels, een keynote door Esther van der Stappen, lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool, én 80 verschillende sessies en workshops verdeeld over vijf rondes.

Leer hoe collega's aansluiting vinden bij onze maatschappelijke opgaves en pionieren met laatste vernieuwingen in onderwijs en onderzoek. Breid tegelijkertijd je netwerk uit tijdens het buffet en de afsluitende borrel.

Bekijk nu het Programma en meld je aan!

Over de Onderwijsparade
De Onderwijsparade is bedoeld als hogeschoolbreed podium om ervaringen met onderwijsvernieuwing te delen, in contact te komen met collega's van andere opleidingen, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar verder te helpen. Er gebeurt zoveel moois binnen de opleidingen, maar leren we ook hogeschoolbreed voldoende van elkaar? Leidende gedachte achter de Onderwijsparade is dus altijd het ontmoeten, het delen van kennis en ervaringen en het leren van elkaar.
Higher education and practice-based research voor tomorrow's society. That is our ambition with the Strategic Agenda. But how do you take that step forward?

The annual Education Parade is the way to gain inspiration and share knowledge with colleagues. The upcoming edition is on Tuesday 26 March, from 14.00 to 22.00, location RBS Kralingse Zoom.


View the
program now and sign up!

NEW ENERGY, BOOST YOUR EDUCATION is the theme of the upcoming Education Parade. This is reflected in the programme including the opening by  Sarah Wilton-Wels, a keynote by Esther van der Stappen, professor Digital Didactics at Avans University of Applied Sciences, as well as 80 different sessions and workshops spread over five rounds. 

Learn how colleagues connect to our societal challenges and pioneer the latest innovations in education and research. At the same time, expand your network during the buffet and closing drinks.

About the 'Education Parade'
The Onderwijsparade is intended as a university-wide platform to share experiences with educational innovation, to get in touch with colleagues from other study programmes, to exchange ideas and help each other along. There are so many wonderful things happening within the programmes, but are we also learning enough from each other at the university of applied sciences? The guiding idea behind the Education Parade is therefore always meeting, sharing knowledge and experiences and learning from each other.