Key note Esther van der Stappen

Esther van der Stappen is lector van het lectoraat Digitale Didactiek. Dit lectoraat is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. Als lector vindt Esther oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk in nauwe samenwerking met de (onderwijs)praktijk, docenten, studenten, (IT-)ondersteuners én onderzoekers. Haar passie en expertise liggen op die thema's waar onderwijs, onderzoek en ICT elkaar ontmoeten. 

 

Key note Esther van der Stappen

Esther van der Stappen is lecturer of the Digital Didactics lectureship. This lectorate is attached to the Learning and Innovation Centre (LIC) of Avans University of Applied Sciences. As a lecturer, Esther finds solutions to practical issues in close cooperation with (educational) practitioners, teachers, students, (IT) support staff and researchers. Her passion and expertise lie in those areas where education, research and ICT meet.

26 maart 2024

14:00 - 14:10

Opening door Sarah Wilton-Wels

14:10 - 14:45

Key note Esther van der Stappen

15:00 - 15:50

Sessies ronde 1

16:00 - 16:50

Sessies ronde 2

17:00 - 17:50

Sessies ronde 3

18:00 - 19:00

Pauze met hapjes en drankje

19:00 - 19:50

Sessies ronde 4

20:00 - 20:50

Sessies ronde 5

20:50 - 21:30

Borrel