Onderwijsparade 2022

for English see below

OVER ONDERWIJSONTWIKKELING EN DOCENTPROFESSIONALISERING!

Het mag weer: elkaar zien! Na twee jaar een online editie van Onderwijsparade gaan we dit jaar op 17 maart elkaar weer echt ontmoeten op de Willem de Kooning Academie (Wijnhaven 61) van 14.00-21.00 uur! In een flink aantal sessies ga je met elkaar aan de slag en/of in gesprek.

Leer van best practices en onderzoek van collega’s, om zo je onderwijs en je eigen rol (weer) door te ontwikkelen. Verdiep bijvoorbeeld je didactische kennis over programmatisch toetsen of curriculumkwaliteit. Vergroot je inclusieve gereedschapskist, krijg tools voor Taal en leer hoe digitale middelen je onderwijs verbeteren. Ook nemen collega’s je graag mee in het opzetten van afstudeerprogramma’s, multidisciplinair onderwijs, onderwijsherontwerp, studiesucces en leergemeenschappen. Deze thema’s, én meer, worden aangeboden op donderdag 17 maart op de WdKA. In de openingssessie gaat Joska Spruijt in op vernieuwen, veranderen en professionaliseren. Daarna volgen 40 workshops verdeeld over vijf rondes – waar ga jij heen? 

Kom samen met je collega's naar de Onderwijsparade op 17 maart en breng het zijn van een lerende organisatie in praktijk! 

Bekijk nu het Programma en meld je aan!

Over de Onderwijsparade
De Onderwijsparade is bedoeld als hogeschoolbreed podium om ervaringen met onderwijsvernieuwing te delen, in contact te komen met collega's van andere opleidingen, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar verder te helpen. Er gebeurt zoveel moois binnen de opleidingen, maar leren we ook hogeschoolbreed voldoende van elkaar? Leidende gedachte achter de Onderwijsparade is dus altijd het ontmoeten, het delen van kennis en ervaringen en het leren van elkaar.

ABOUT EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND TEACHER PROFESSIONALIZATION!

After two years of the Online Onderwijsparade, we will really see each other again on March 17th this year! This time we meet at the Willem de Kooning  Academie  (Wijnhaven 61) from 2pm-9pm! In quite a few sessions you will get to work and/or talk to each other. We’re very happy to announce that in all five rounds, at least one workshop is offered in English.

Learn from best practices and research from colleagues, in order to (re)develop your education and your own role. Subjects are: Strategic partnership, codedesign in blended learning, designing an intercultural competence programme, adaptive and interactive learning platform, cases on inclusivity, hybrid education with Learn Anywhere solution and an educational design method. And of course feel free to join one of the workshops offered in Dutch.

These themes, and more, will be offered on Thursday 17 March at WdKA. In the opening session, Joska Spruijt discusses innovation, change and professionalization (in Dutch). This is followed by 40 workshops divided over five rounds – which ones will you attend? 

Come to the Onderwijsparade on March 17 with your colleagues and put being a learning organization into practice! View the program now and apply!
 

About the Onderwijsparade
The Onderwijsparade is intended as a university-wide platform to share experiences with educational innovation, to get in touch with colleagues from other study programmes, to exchange ideas and help each other along. There are so many wonderful things happening within the programmes, but are we also learning enough from each other at the university of applied sciences? The guiding idea behind the Education Parade is therefore always meeting, sharing knowledge and experiences and learning from each other.