Sessies ronde 2

 

** GECANCELD** 1. In cocreatie werken aan een nieuw afstudeerprogramma

Door: Sylvia Bakker (student), Mark Kok, Emma Schulte

Met studenten, docenten en werkveldleden ontwerpen we een nieuw afstudeerprogramma in het kader van een Comeniusproject. Vanuit het perspectief van docent en student hoor je hoe deze manier van samenwerken leidt tot een afstudeerprogramma wat beter aansluit bij de student en zijn beroepspraktijk. In het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek vanuit de vraag: Hoe en wanneer zou jij in cocreatie kunnen werken aan onderwijsontwikkeling?

Thema: Curriculumontwerp #afstudeerprogramma #comenius

==========================================================================================

2. Complexiteit: Meebouwen aan de zorg voor de toekomst als uitdaging

Door: Rens Martijn, Mirjam Koning

Honours herontwerp: Gezondheidszorg 2050: ons ontwikkelproces en onze dilemma’s en uitdagingen aan de hand van stellingen. Complexe vraagstukken en ervaringsleren inzetten om competentieontwikkeling van honourstudenten te faciliteren en te monitoren."

Thema: Honours #zelfregie #verantwoordelijkheid

==========================================================================================

3. Schrijvend leren

Door: Aartje van Dijk

Ervaar hoe schrijven tot leren kan aanzetten en zie hoe je dit evidence informed in je lessen kunt doen. Aartje van Dijk rondt haar promotieonderzoek hierover dit voorjaar af. Je kunt er komend jaar mee experimenteren onder begeleiding van de WERKplaats Taal.

Thema: Ontwikkelingen offline didactiek #taal #promotieonderzoek
==========================================================================================

4. Designing an effective intercultural competence programme: research-based tips and tricks

By: Christoph van Puymbroeck, Jessica Shinnick, Cheryl Gerretsen

We start with a presentation on the effective ingredients for maximum intercultural competence development, how these were  integrated in one of the previous International Business programmes, and the research outcomes on the effectiveness of this programme. This mixed-methods research served as the basis for the new IB curriculum. After that we will demonstrate a few practical and fun exercises from the programme, that you could easily integrate in your own practice. There will be ample time for Q&A

Theme: The new curriculum #interculturalcompetence #tipsandtricks

==========================================================================================

5. Randvoorwaarden Programmatisch toetsen op orde?

Door: Marion Nederlof, Simone Costongs

We bespreken de Programmatisch Toetsen reis die Simone doorloopt bij de Bachelor Medische Hulpverlening. Vervolgens ga je met je eigen opleiding aan de slag om jouw reis te beschrijven en de randvoorwaarden te bepalen.

Thema: Toetsen en beoordelen #randvoorwaarden #e-portfolio

==========================================================================================

6. Verbeter je onderwijs met behulp van de Teacher toolbox

Door: Brenda Lems

Zoveel systemen, zoveel mogelijkheden! Maar weet jij niet goed welke applicaties je kunt en mag gebruiken om onderwijsleertechnologie effectief in te zetten? Welke ondersteunt de hogeschool en welke juist niet? Kijk dan eens op toolbox.hr.nl. Deze Teacher toolbox is opgericht door ICTO-coaches, de mediatheek en ervaren gebruikers om docenten te helpen aan de beste applicatie voor hun leerdoel! Je kunt zelf ook een applicatie toevoegen die je aanraadt aan je collega’s.

Thema: Onderwijsleertechnologie #blendedlearning #digitaletools

==========================================================================================6. 7. Samen afstuderen en leren – afstuderen in multidisciplinaire teams – alleen heeft geen zin…

Door: Gerard van der Star

Momenteel loopt er een pilot Impactvol Interdisciplinair afstuderen in teams bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Na een korte introductie bespreek ik de voor- en nadelen van 'cross-over afstuderen'. Mogelijk komen studenten en opdrachtgever aan het woord om daarna met elkaar in de discussie te gaan om knelpunten te bespreken en nieuwe ideeën op te halen. Ook zal kort de toekomst van deze vorm van samen afstuderen en leren worden bediscussieerd.

Thema: Samen leren #afstuderendoejesamen #afstuderenineenteam

==========================================================================================6. 8. Intervisie voor technici; reflecteren ook bèta’s kunnen dat leren

Door: Marleen ter Huurne

Betekenisvol en contextrijk leren vormgegeven door middel van het creëren van een inclusief en uitnodigend leerklimaat voor technisch georiënteerde studenten. ‘Samen reflecteren leren’ is de kern van dit voorstel: studenten uitnodigen om te reflecteren op hun professionele identiteit, docenten in staat stellen door middel van een professionaliseringtraject reflectie te bevorderen tijdens groepsgesprekken. 

Thema: Professionalisering #lerenreflecteren #techniek

==========================================================================================6.

9. Paarsgewijs nakijken met tool Comproved

Door: Eline van Hamersveld, Veerle Numan, Chequita Bhoendi, Katie Weiss 

Binnen de opleiding Commerciële Economie van het instituut HRBS is in 2021 een WOLT-experiment gedaan met het systeem Comproved. Dat systeem maakt het mogelijk dat je op eenvoudige wijze (toets)opdrachten paarsgewijs met elkaar kunt vergelijken en dan aangeeft welke je het beste vindt. De ervaringen van de studenten en docenten zijn overwegend positief! En: resultaten, tips & trics voor eigen gebruik.
Neem je laptop mee, want mogelijk gaan we je Comproved zelf laten ervaren!

Thema: Toetsen en beoordelen #tool #paarsgewijsevalueren

==========================================================================================6. 10. De wereld dichtbij

Door: Saskia Best, Judith Hauke, Annemieke Later

Inspiratie om virtuele internationale samenwerking in het onderwijs mogelijk te maken.

Thema: Curriculumvernieuwing #internationalclassroom #blendedmobility