Onlangs heeft Binnenlands Bestuur samen met Signify (voorheen Philips Lighting) een enquête gehouden onder gemeente-ambtenaren en lokale bestuurders over hun visie op duurzaamheid en duurzame straatverlichting. Uit deze enquête blijkt dat energietransitie wordt gezien als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia.

In het klimaataccoord is er aandacht voor het investeren in wind en zonne- energie, maar met het besparen van energie kunnen er ook stappen in de goede richting worden gezet.

Met slimme LED-verlichting kunnen gemeenten tot wel 70% energiebesparing behalen en door de langere levensduur ook een besparing op onderhoudskosten. Meer dan de helft van de gemeenten is daarvan op de hoogte, maar slechts 5% zet volledig in op energiebesparing in de openbare verlichting. 

 

Tijdens dit congres gaan we in op:

  • De kansen die LED-verlichting met zich meebrengt
  • Mogelijkheden en voordelen die de digitalisering van verlichting biedt
  • Gemeenten die de praktische kanten van slimme LED-verlichting belichten zoals de techniek en kwaliteit
  • De financiële aspecten van LED-verlichting

 

Deze dag staat in het teken van duurzaamheid en duurzame straatverlichting. De energietransitie wordt gezien als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia. Kom donderdag 7 november naar het congres Duurzaamheid met slimme LED-verlichting waar we leren van andere gemeenten en mét elkaar het potentieel van slimme LED-verlichting in Nederland bespreken.