Privacyverklaring

aanmelder.nl

Zirolab B.V. met dochterondernemingen aanmelder.nl B.V. en Delft Congress Support B.V. (hierna: Zirolab) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u deze site gebruikt als organisator vragen wij u alleen gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor het factureren van onze dienstverlening en de communicatie daar over. Wanneer u deze site gebruikt als genodigde vragen wij u uw adres- en contact gegevens te verstrekken voor het opstellen van routebeschrijvingen en om het aanmelden voor volgende evenementen makkelijker te maken. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om gebruik te maken van aanmelder.nl.

Naast de contactgegevens kan de organisator van het evenement waar u voor uitgenodigd bent u vragen aanvullende gegevens te verstrekken. De organisator moet aangeven of het verplicht is deze informatie te verstrekken.

Indien u zich aanmeldt voor een evenement kan de organisator er voor kiezen om uw contactgegevens beschikbaar te maken voor de andere deelnemers aan dat zelfde evenement. Documenten en foto’s die u in het bestandensysteem van aanmelder.nl plaatst zijn altijd toegankelijk voor alle deelnemers aan het betreffende evenement. De overige informatie die u verstrekt in de context van een evenement, bijvoorbeeld in het aanmeldformulier of in een enquete, zijn alleen toegankelijk voor de organisator.

Voor alle informatie die u verstrekt geldt dat deze alleen toegankelijk is voor personen die betrokken zijn bij de evenementen waar u zich voor aan- of afmeldt. Deze personen moeten zich authentificeren door middel van een wachtwoord. Uw gegevens zijn nooit toegankelijk voor zoekmachines.

Zirolab zal uw gegevens niet verkopen en uitsluitend beschikbaar stellen aan derden wanneer deze betrokken zijn bij de dienstverlening rondom een evenement waar u zich voor aangemeld heeft.

U heeft het recht om uw gegevens te controleren en eventueel te wijzigen, dit op schriftelijk verzoek aan info@aanmelder.nl.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Op de site https://www.aanmelder.nl gebruiken we cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zirolab gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en voor de beveiliging van uw gegevens.

Als u wenst te reageren op, of bezwaar te maken tegen ons privacybeleid, of wanneer u meent dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kunt u telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.