(English version below)

TKI-BBE en RWE organiseren dit jaar samen het Circulair Congres, de opvolger van de congressen van Biobased Economy.nl.

Thema van de eerste editie is ‘Agrifood, chemie en energie samen naar een biobased economy’.

Het congres bestaat uit twee dagen. De eerste dag staat in het teken van de herkomst en beschikbaarheid van diverse soorten biomassa, de technische ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van biomassa in de circulaire economie. Voertaal van de dag is Engels.

Op dag twee worden strategische ontwikkelingen gepresenteerd, gaan sprekers in op de economische kansen die de ontwikkeling van een circulaire economie bieden en passeren succesvolle projecten de revue.

Uiteraard heeft u op beide dagen uitgebreid de gelegenheid om uw netwerk te versterken en uit te breiden.

 

This year, TKI-BBE and RWE are jointly organising the Circular Convention, the follow-up to the Biobased Economy.nl conventions.

The theme of the first edition is ‘Agrifood, chemical and energy sectors all heading towards a circular economy’.

The convention covers two days. Topics for the first day include the origin and availability of various types of biomass, technical developments and potential uses of biomass in the circular economy.

Strategic developments will be presented on day two, with speakers discussing the economic opportunities offered by the development of a circular economy, as well as a review of successful projects. Both days will of course provide extensive opportunities for strengthening and expanding your network.

 

event registration made easy
 event registration made easy