Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg”.

Ondanks regelmatige politieke tegenwind gaat het best wel goed met de integratie van migranten die als eerste generatie in Nederland terecht kwamen en hun nakomelingen die hier geboren werden. In collegezalen is te zien hoe veel getalenteerde jongeren met diverse culturele achtergronden hoger onderwijs genieten, er ontwikkelt zich langzaam maar zeker een allochtoon kader. Toch zijn we er nog lang niet: cijfers betreffende de school/leerproblematiek van migrantenkinderen worden verschillend geïnterpreteerd en ingezet. Er is sprake van meer gedragsproblemen dan onder Nederlandse kinderen en kinderen met een taalachterstand zijn vaker delinquent. Migranten-jongeren hebben eerder toegang tot forensische dan tot reguliere ggz-voorzieningen en discriminatie tiert waar het gaat om sollicitatieprocedures. Geleidelijk wordt de problematiek meer zichtbaar door toenemend wetenschappelijk onderzoek.

Het symposium ‘Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg’ wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het proefschrift ‘Mental health in ethnic minority youth Prevalence, Risk and Protective Factors Identification’  dat Marcia Adriaanse op 2 oktober zal verdedigen. De organisatie is in handen van  de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc. Het is bedoeld om onderwijsgevenden, hulpverleners, beleidsmakers en politici te informeren over de huidige stand van kennis omtrent de ontwikkeling van kinderen en adolescenten met diverse culturele achtergronden: wat kenmerkt hun problemen op school en waar dient de hulpverlening rekening mee te houden? De organisatie ambieert de deelnemers aan het einde van de dag naar huis te laten gaan met zodanig nieuwe inzichten dat zij de volgende dag anders te werk zullen kunnen gaan.

 

Algemene informatie

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 6 punten
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/ NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 5,5 punten
  • Sociale Geneeskunde (AbSg) 5 punten
  • Federatie gezondheidspsychologen, psychotherapeuten (FGzPt) 3 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd/Registerplein (SKJ) 1 punt

Plaats

Het symposium vindt plaats in Rosarium te Amsterdam
Europaboulevard, Amstelpark 1
1083 HZ  AMSTERDAM
+ 31 (0) 20 6444085
 

Praktische organisatie en inlichtingen

VUmc, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
Secretariaat KJP, Anita van Breemen
Telefoon 020-890 1545 (vrij)

E-mail:  Secretariaat.capvumca@debascule.com

Kosten

De kosten inclusief lunch bedragen € 195,- indien u de beschikking heeft over een opleidingsbudget. Indien u hier niet over beschikt betaalt u € 95,-.

Posterpresentatie

Tijdens het symposium is ruimte voor het tentoonstellen van posters met onderzoeksresultaten die passen bij het thema van de dag. Belangstellenden kunnen hiervoor een aanvraag met een korte toelichting indienen via secretariaat.capvumca@debascule.com.

Leden congrescommissie

  • Prof. dr. T.A.H. Doreleijers (voorzitter)
  • Dr. W. Veling
  • Dr. mr. L. van Domburgh
  • Dr. C. Paalman
  • Dr. M. Adriaanse
workshop organiseren
 workshop organiseren