Wilt u nieuwe inzichten verkrijgen in de mobiliteitsontwikkelingen in Baden-Württemberg? Wilt u van grote steden uit de regio horen waar hun uitdagingen liggen en potentiële partners en klanten uit de Duitse mobiliteitssector ontmoeten? Ga dan met ons mee op de Future & Green Mobility Missie naar Baden-Württemberg. De missie start op 10 februari 's avonds en eindigt op 13 februari 's ochtends.

 

Baden-Württemberg is wereldwijd één van de leidende ecoysystemen op het gebied van mobiliteit. Bedrijven als Bosch, Daimler, ZF en Porsche hebben hier hun global headquarters en R&D locaties gevestigd en de regio beschikt over een hecht netwerk van systeemleveranciers en automobiel toeleveranciers. Er wordt bovendien flink geïnvesteerd in het opzetten van duurzame en toekomst-bestendige stedelijke mobiliteit, zowel door de private als publieke sector. Nederland wordt in Duitsland als toonaangevende markt gezien op het gebied van het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe en duurzame mobiliteitsoplossingen. Dit biedt zakelijke kansen voor een breed scala van Nederlandse bedrijven. 

 

Waarom deelnemen? 

Deze reis geeft ondernemers de mogelijkheid om

  • Kennis te vergaren over de ontwikkelingen en kansen op het gebied van toekomst-bestendige mobiliteit in Baden-Württemberg 
  • Verbinding te leggen met potentiële partners en/of klanten, zowel uit de private als publieke sector
  • Een combinatie van site visits, workshops en netwerkbijeenkomsten
  • Bezoeken aan o.a. Stadtwerke Stuttgart, Stadtwerke Karlsruhe, Daimler (o.v.b.)

 

Voor wie?

Ondernemers die zich bezig houden met het ontwikkelen, produceren en/of leveren van oplossingen op het gebied van

  • Laad- en storage infrastructuur voor EV & e-mobility
  • Smart & connected mobility, MaaS
  • Autonoom vervoer
  • Mobiliteitsinfrastructuur & verkeersmanagement 
  • Fietsen

Deze missie wordt georganiseerd door een consortium van Trade&Innovate NL partners (Amsterdam Trade & Innovate, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, InnovationQuarter en Utrecht Region) i.s.m. APPM.  

event registration made easy
 event registration made easy