Symposium Gebruiksgericht OV-betalen

Symposium Gebruiksgericht OV-betalen

Symposium Gebruiksgericht OV-betalen

28 september 2017 vindt het symposium gebruiksgericht OV-betalen plaats. Op het symposium worden zes gebruiksgerichte ontwerpvoorstellen gepresenteerd die zijn gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek (in Nederland en in het buitenland) en ontwikkeld in samenspraak en -werking met gebruikers en de vervoerssector. 

De onderwerpen van de deelprojecten zijn:

  • Verminderen van gemiste uitchecks bij open betaalgrenzen (stations met palen)
  • OV-betalen voor internationale reizigers die aankomen op Nederlandse vliegvelden
  • Ticketing voor grensoverschrijdend spoorvervoer (korte en lange afstanden)
  • Een nieuwe generatie poorten met betere gebruikservaring en doorstroom
  • Gebruiksgericht serviceontwerp voor integratie van de bankpas in OV-betalen
  • Ontwerpvisie voor gebruiksgericht mobiel OV-betalen

Om een indruk te krijgen van de projecten die we zullen presenteren hebben wij een trailer gemaakt:

Expertisecentrum OV-betalen

De afgelopen jaren heeft het Expertisecentrum OV-betalen van de TU Delft onderzoek gedaan naar OV-betalen en verbetervoorstellen ontwikkeld voor gebruiksvriendelijker en daarmee aantrekkelijker OV-betalen in Nederland. Het expertisecentrum OV-betalen is de opvolger van het eerdere OV-chipkaart Afstudeerlab en in de diverse projecten is - met steun van ClickNL - samengewerkt met partijen als NS, RET, GVB, Connexxion, Translink, Thales, Schiphol en KLM.

inschrijven facebook event
 inschrijven facebook event