Welkom

De Bascule referatencyclus 2017

1 + 1 = 3
De meerwaarde van samenwerking in de jeugdhulp

Ook dit jaar organiseert de Bascule weer een referatencyclus voor professionals die vanuit hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Vanuit ons motto: Samen, beter, hebben we deze referatencyclus opgebouwd rondom het thema samenwerken.

Diverse deskundigen van binnen en buiten de Bascule laten zien hoe we in de jeugdhulp met diverse partners samenwerken om de kinderpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren en hoe wetenschappelijk onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren.

De referaten vinden plaats in het AMC op zes dinsdagen in 2017, en een dinsdag in 2018, steeds van 17.00 tot 19.00 uur.


In elke bijeenkomst wordt het thema samenwerking uitgewerkt vanuit een bepaalde samenwerkingspartner of –partners. Per keer worden er 3 tot 4 referaten gehouden: minimaal een wetenschappelijk georiënteerd referaat, een referaat door een gastspreker en een door een medewerker van de Bascule. In het wetenschappelijk referaat zal worden ingegaan op hoe er binnen de samenwerking wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden en wat de meerwaarde hiervan is. De referaten van de gastsprekers en de Bascule medewerkers zijn complementair: vanuit verschillende invalshoeken wordt de meerwaarde van de samenwerking belicht, waarbij ook wordt gekeken naar de belemmeringen die samenwerking compliceren. De referaten hebben een interactief karakter, reacties uit de zaal zijn van harte welkom.

Accreditatie wordt aangevraagd bij: NIP/NVO, ABC1/Cluster1, NVvP, FGzPt. 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren