aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Schadeanalyse en optimalisatie

U leert verschillende methoden voor het achterhalen van kunststofeigenschappen. Dit is essentieel in het bepalen van de oorzaak van de schade. Vaak is namelijk niet meer bekend welke kunststof het was of men wil weten of de juiste kunststof ook daadwerkelijk gebruikt is. Daarnaast bent u in staat de schadeanalyse te beoordelen. Verder is het erg belangrijk uit de schade te leren om in de toekomst een schade te vermijden.

  • duur 1 dag
  • cursusdata 11 oktober en 5 december
  • prijs per deelnemer €375,00
aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen