Welkom

Het organisatiecomité nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling op donderdag 9 februari 2017. Het LECK congres wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht. Het congres, met de titel " Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg!" belooft een bijzondere dag te worden. Het thema Seksueel misbruik bij kinderen zal vanuit verschillende disciplines worden belicht.

In het plenaire ochtend programma komen bestuurders en professionals aan bod die het thema vanuit hun werkveld belichten en zullen handvatten worden geboden voor de praktische aanpak bij kinderen waarbij een vermoeden op seksueel misbruik bestaat. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de werkwijze van het Centrum Seksueel Geweld.

In de middag worden er twee simultane sessies met workshops aangeboden. U kunt op de dag zelf een keuze maken voor één van deze sessies. In deze workshops wordt door diverse professionals dieper ingegaan op medische, psychologische en juridische aspecten rondom het thema seksueel misbruik bij kinderen.

De dag wordt afgesloten met “live LECK consulten"; een debat met verschillende sprekers en de aanwezigen over casuïstiek waarbij er een vermoeden op seksueel misbruik bestaat. U bent voor dit onderdeel van harte uitgenodigd om casuïstiek van te voren aan te dragen via info@leck.nu.

Het belooft een zeer interactieve dag te worden waarin we veel van elkaar zullen leren en met elkaar de zorg voor het misbruikte kind verder kunnen verbeteren.


Volg ons op Twitter via @HetLECK

 

 

Het organisatiecomité

Drs. Heike Terlingen, kinderarts, forensisch arts pediatrie NFI, LECK-forensisch arts

Dr. Elise van de Putte, kinderarts UMCU, voorzitter Stichting LECK

Dr. Machtelt Bouwman, kinderarts i.o. AMC, LECK-kinderarts

Dr. Patrycja Puiman, kinderarts ErasmusMC-Sophia, LECK-kinderarts

Dr. Karlijn Sijstermans, kinderarts UMCU, LECK-kinderarts

Dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld en Landelijk Psychotraumacentrum WKZ

Yvon van Gastel, Amphia, forensisch verpleegkundige en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Drs. Sanne van Helvert, huisarts in Tilburg Noord en medische adviseur SHMb

Drs. Irene Peters, Jeugdarts, jeugdarts bij de GGDrU

Drs. Anne-Marie Raat, vertrouwensarts bij Veilig Thuis Utrecht

Drs. Mariëlle Zaanen-Bink, SEH-arts KNMG, St. Antonius Ziekenhuis

Danielle Riem-van de Meent, secretaresse Stichting LECK

Femke Kamberg, coördinator Stichting LECK

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren