Waarom deelnemen?

 

Energiebesparende renovaties vormen tot 2050 een enorme en uitdagende taak voor zowel de Deense als de Zweedse samenleving. De gestelde doelen vereisen een aanzienlijke investering, evenals een interdisciplinaire aanpak op basis van de medewerking van een groot aantal verschillende experts en professionals.

De energiestrategie van de Deense regering omtrent efficiëntie en renovatie van bestaande bouw, 'De weg naar energiezuinige gebouwen in het Denemarken van de toekomst" (Vejen til energieffektivebygninger i fremtidens Danmark) definieert 21 initiatieven ter ondersteuning van de renovatie, in overeenstemming met de Energie-efficiëntierichtlijn en energieprestaties van de gebouwenrichtlijn.

Een slimme gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van het strategisch innovatieprogramma van de Zweedse overheid. Er is behoefte aan:

  • nieuwe ideeën om de milieu-impact van de sector te verminderen;
  • verkorting van planning- en bouwtijden;
  • verlaging van de totale bouwkosten;
  • een nieuwe bedrijfslogica in de sector.

In de gebouwde omgeving spelen innovatienetwerken een belangrijke rol, zowel in Zweden als in Denemarken. De initiatieven in Denemarken zijn gericht op het verminderen van het netto energieverbruik voor verwarming en warm water in bestaande gebouwen met 35% in 2050. Sommige van de maatregelen zijn gericht op alle bouwsegmenten, terwijl andere specifiek zijn voor eengezinswoningen, meergezinswoningen, commerciële en openbare gebouwen.
De innovatieclusters in Zweden hebben voornamelijk energie-efficiëntie van het gebouwenbestand getroffen, door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en het toepassen en demonstreren van nieuwe kennis en technologie. Ervaring en expertise wordt verspreid door bedrijven in clusters samen te brengen.

 

Voorbeeld: Stockholm

Stockholm is niet alleen het grootste stedelijke gebied in Zweden, het is ook het snelst groeiende. Met een snelle groei aan zowel mensen als bedrijven is de behoefte aan nieuwe infrastructuur, huisvesting en werkplekken groot. Een nieuwe studie toont aan dat de som van de geplande bouwinvesteringen in de regio Stockholm 111 miljard euro waard is. Net als veel andere Europese steden staat Stockholm voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid: in 2022 heeft Stockholm 1 miljoen inwoners. Dit vereist voortdurende ontwikkeling, en innovatieve en effectieve stadsplanning. Er zijn nu meer dan 100 actieve en geplande bouwprojecten in en rond de stad. Deze hebben allemaal een sterke focus op duurzaamheid en richten zich op de Stockholmers van vandaag en morgen.
 

Voorbeeld: Kopenhagen

Kopenhagen wil in 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad ter wereld zijn. In een periode van 10 jaar heeft Kopenhagen zich toegewijd om de 2 miljoen ton carbon footprint van de stad volledig te verwijderen. Dit doel willen ze hoe dan ook behalen, zelfs als de stad blijft groeien met 100.000 nieuwe inwoners en 20.000 banen.

 

 

event registration made easy
 event registration made easy