Tandheelkundige slaapgeneeskunde in de praktijk

 

Snurken en obstructief slaapapneu zijn twee uitersten van het spectrum van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen waarbij een relatief nauwe doorgankelijkheid van de bovenste luchtweg een rol speelt. Naast verschillende conservatieve, non-invasieve en chirurgische therapieën, kunnen beide beelden worden behandeld met behulp van een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Inmiddels  is de richtlijn voor diagnose en obstructief slaapapneu in 2018 herzien door het Kennisinstituut Medisch Specialisten en het MRA is nog steeds opgenomen als primaire interventie voor de behandeling van lichte en matige vormen van OSA. 

De NVTS streeft naar kwaliteit van en consensus onder tandheelkundige behandelaars van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De jaarlijkse ledenvergadering en het congres in april zijn hier tot nu toe altijd de basis voor geweest. Ook dit jaar is het programma weer uiterst afwisselend en boeiend. Vanuit diverse invalshoeken zal de tandheelkundige slaapgeneeskunde worden belicht. 
De pre-course staat in het teken van screening van patiënten met slaapapneu in de eerste lijn. 

Rick Pleijhuis geeft ons inzicht hoe pulsoxymetrie hierbij kan worden ingezet en kan worden toegepast voor titratie van het MRA. Nico de Vries praat ons bij over de ontwikkelingen van de unieke leerstoel ‘Tandheelkundige slaapgeneeskunde’ en Alexander Verhelst bespreekt de relatie OSA en parodontitis. Klaas van Kralingen neemt ons mee in de wereld van ambu
lante en klinische polysomnografie en er komen alternatieve diagnostische mogelijkheden en toekomstperspectieven aan bod. Ru-shan Goey geeft ons een overzicht van recente in het oog springende slaapgeneeskundige publicaties en Martin Appelo legt ons, aan de hand van casussen, zijn formule uit noodzakelijk voor een duurzame gedragsverandering. Als zorgverlener proberen wij een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl van onze patiënten, preventie.

Wij wensen u veel plezier!
 


NVTS-congres commissie  

Julia Uniken Venema

Jan Willem Hylkema

Stans Goedhart

 
                              

NVTS-bestuur        

Maurits de Ruiter

Mirjam Hegge

Miranda Wetselaar

Dimitri Dietvorst

Stans Goedhart

 


                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren