Congres Iedere patiënt is anders

 

Zorgt u voor het verschil in uw spreekkamer?
Als zorgprofessional zet u de mens centraal. Aandacht voor verschillen in geslachtskenmerken, genderidentiteit en expressie, seksuele oriëntatie en leeftijd maken dat u optimaal kunt bijdragen aan het herstel en welzijn van uw patiënt of cliënt. Het congres ‘Iedere patiënt is anders’ biedt zorgprofessionals de nieuwste inzichten over sensitiviteit in de zorg in Nederland op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie. We gaan in gesprek over hoe inclusieve zorg kan leiden tot gelijke kansen op gezondheid voor iedereen en wat dit betekent voor uw dagelijkse praktijk. Bent u erbij?


Voor wie?
Het congres is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals werkzaam in de eerstelijnszorg (o.a. huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek en GGZ en eerstelijns psychologen) en jeugdprofessionals (o.a. JGZ, Sense, jeugdhulp en -zorg). Ook professionals uit andere domeinen betrokken bij de gezondheidszorg (o.a. medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers, patiëntenverenigingen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, media en zorgverzekeraars) zijn van harte welkom.

Het programma 
Tijdens het congres worden de laatste resultaten en inzichten uit onderzoek gepresenteerd en nodigen we u van harte uit om vanuit uw expertise met ons in gesprek te gaan over een patiëntgerichte aanpak. » Bekijk hier het hele programma

Als u zich inschrijft ontvangt u vanzelf updates over het programma.

Praktische informatie
Datum:
donderdag 11 april 2019
Locatie: Amsterdome in Amsterdam
Tijd: 12.00 - 17.30 uur (incl. lunch en borrel)
Accreditatie: Toegekend  door Bureau Cluster 1 (ABC1), Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ), Eerstelijnspsychologie NIP (allen 4 punten), Kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ) (3,5 punten).                                                        

Accreditatie aanvragen lopen nog bij: Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg: doktersassistenten en Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie
Kosten: deelname is gratis 

 


 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren