Aanmeldingen via deze site zijn gesloten. U kunt contact opnemen met hermien@meltzerproducties.nl als u last minute nog deel wilt nemen aan de online talkshow.

 

 

In opdracht van de 4 grootste gemeenten (G4), de R9, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en  Augeo Foundation, volgde het Verwey-Jonker Instituut (VJI) van 2009 tot 2018 gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt. Doel was na te gaan of huiselijk geweld en kindermishandeling echt stopt. Maar ook om antwoord te krijgen op een aantal achterliggende vragen. Zoals over de risico- en beschermfactoren, de rol van ouders/opvoeders en die van professionals. Maar vooral over wat er nodig is om het geweld voor altijd te stoppen.

In deze interactieve online talkshow met minidocumentaires gaan we dieper in op belangrijke conclusies van dit onderzoek en wat deze betekenen voor toekomstig beleid. Landelijke en regionale deskundigen, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers bespreken wat werkt, wat we kunnen leren en wat ons te doen staat.

De talkshow is tevens het startsignaal voor verdere verdieping en concretisering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw eigen regio/gemeente of organisatie. Want alleen met elkaar kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen

  

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren