Het Nature Smart Cities Trainingsprogramma

 

Een business model voor groene infrastructuur

Vandaag worden steden en gemeenten meer dan ooit geconfronteerd met uitdagingen rond klimaatadaptatie, biodiversiteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Het gebruik van groene infrastructuur (groendaken en -gevels, onthardingsprojecten, wadi’s, aanplant van bomen, etc.) biedt hiervoor talrijke oplossingen en voordelen.

Lokale overheden hebben echter soms moeite om een businesscase te maken die nodig is om investeringen in groene infrastructuur te kunnen verantwoorden. Groene infrastructuur wordt hierdoor soms ten onrechte beschouwd als minder voordelig en duurder dan conventionele oplossingen.

In het kader van het Interreg project Nature Smart Cities werd daarom door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Imperial College Londen een business model voor groene infrastructuur ontwikkeld.

Met deze nieuwe tool kunnen gebruikers op een eenvoudige manier verschillende scenario’s met elkaar vergelijken op gebied van ecosysteemdiensten als bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie, waterinfiltratie en luchtkwaliteit. Daarnaast berekent de tool ook aanleg- en onderhoudskosten voor de verschillende scenario’s en genereert als eindresultaat een overzichtelijk factsheet waarmee een onderbouwde business case kan worden gemaakt.

Nature Smart Cities organiseert in 2022 een gratis trainingsprogramma om medewerkers en beleidsmakers van lokale overheden kennis te laten maken met dit business model. Daarnaast worden er tijdens de workshops inspirerende praktijkvoorbeelden gedeeld en krijgen deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

 

Praktisch

Het trainingsprogramma bestaat uit twee workshops. De eerste vindt plaats op 29 maart en gaat online door. De tweede workshop wordt zowel in Brugge als Antwerpen georganiseerd (deelnemers kunnen kiezen tussen beide locaties) op respectievelijk 16 juni en 21 juni.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren