aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Remanufacturing

Seminar: remanufacturing

Het sluiten van kringlopen in de maak-industrie wordt steeds belangrijker door de volatiliteit rond grondstoffen. Een manier om de kringlopen te sluiten is door remanufacturing. Door het terugbrengen van producten, na herfabricage, hermontage en update's, worden niet alleen grondstoffen behouden, maar ook het product zelf. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en maakt de baan vrij voor nieuwe vormen van bedrijfsvoering. Dit seminar gaat in op verschillende aspecten van remanufacturing.

Kennisplatform Duurzaam Grondstoffen beheer organiseert ism de BOM en High Tech NL dit seminar over Design voor Remanufacturing. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

13:30 - 14:00 uur "Design for Remanufacturing", David Peck (Industrial Design, TU Delft), presentatie in het Engels

14:00 - 14:30 uur "Roadmap remanufacturing: business kansen voor de maakindustrie", Duo presentatie van Coen Sanderink (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Marko Vreeswijk (Mare Advies)

14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

15:00 - 15:30 uur “WARM methodologie", Jan Venselaar (Avans Hogeschool)

15:30 - 16:00 uur “Remarketing bij Ricoh Nederland”, Anton van de Nobelen (Ricoh)

16:00 - 17:30 uur Borrel

Het seminar wordt gehouden op woensdag 25 juni a.s. in zaal F van de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW). Voor het netwerken willen we graag in een lijst van de deelnemers verstrekken met de naam, adres en telefoonnummer, alsmede een foto. Mocht u willen komen, maar dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het seminar is kosteloos voor relaties en leden van High Tech NL en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Via de derde knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven via e-mail aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

evenementsysteem
 evenementsysteem