aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt afval van huishoudens op een nieuwe manier gescheiden ingezameld. Bij deze nieuwe manier van inzamelen deze is de hoeveelheid recyclebaar materiaal zeer fors te genomen (met de helft tot zelfs 95% van het restafval). Deze nieuwe methoden zijn omgekeerd en service gericht inzamelen. Momenteel worden er proeven uitgevoerd in de hoogbouw. In dit seminar wordt ingegaan op de ervaringen en resultaten van verschillende organisaties.

Vooraf op dit seminar wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de beweegredenen van de burger om afval (al dan niet) gescheiden in te zamelen. Deelnemers krijgen een reader van dit overzicht een week voor het seminar opgestuurd.

 

Programma

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee

13.00 – 13.10 Welkomstwoord en introductie door ir. Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13.10 – 13.40 “Servicegericht inzamelen geeft veel social return”, door Pieter Reus, Onsburo

13.40 - 14.10 “Ervaringen uit de pilots beïnvloeding afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw van enkele grote steden in NL”, door Addie Weenk, RWS

14.10 – 14.40 Pauze met koffie en thee

14.40 – 15.10 "Op weg naar de VANG-doelstellingen, nu ook in de randstad", door Simon van der Schouw, De Meerlanden

15.10 – 15.40 Reflectie met vragen uit de zaal.  

15.40 – 18.00 Netwerkborrel

 

Plaats

Het seminar wordt gehouden op woensdag 29 november a.s. in zaal A van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)  aan de Technische Universiteit Delft.

 

Netwerklijst

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

 

Kosten

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief 21% BTW).

 

Aanmelden

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan j.h.welink@tudelft.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

 

 

 

vooraankondiging
 vooraankondiging