Welkom

Wetenschap in de wijk

over het samenspel tussen jeugdhulp en academie

Symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Bascule

Wil jij ook dat de transitie van de jeugdhulp een succes wordt? Dan mag je dit symposium niet missen!

Iedereen die actief is in de jeugdhulp is hard op zoek naar mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan de transformatie. Hoe houden we kleine problemen klein en zorgen we er tegelijkertijd voor dat we tijdig ernstige problematiek signaleren? Hoe beperken we het aantal doorverwijzingen naar de specialistische hulp en maken we efficiënt gebruik van de kennis van de specialisten om de juiste inschattingen te maken? En welke rol kan een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie zoals de Bascule daarin spelen?

Onder de noemer ‘Wetenschap in de wijk’ willen we op 26 juni 2015 deze vragen met elkaar beantwoorden. Een gevarieerd programma, voor medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars, sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, professionals in de jeugdzorg, ggz en andere jeugdhulpprofessionals. Accreditatie is aangevraagd bij ABC1, AbSg, NVvP, FGzPt, NIP/NVO, Registerplein.  

Het symposium vindt plaats op 26 juni 2015, 9.00 – 17.00 uur, in Amsterdam. De kosten bedragen €25,-.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA).

 

Leden congrescommissie:

dr. R.J.L. Lindauer
dr. C. Huyser
prof. dr. A. Popma
drs. M. Guldner
dr. P. van den Elzen (voorzitter)
drs. M.J.T. Bos
dr. W. Gorissen

drs. A. Nielen, jeugdarts GGD

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren